вівторок, 23 червня 2020 р.

Новий перелік реактивів відповідно Наказу МОН У №574


                                                               

Вийшов Наказ Міністерства освіти і науки України №574 від 29 квітня 2020 року «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM – лабораторій».
 МОН України повідомляє, визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 22 червня 2016 року №704 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 року за №1050/29180.
В  таблиці 7 Типового переліку перелічено обладнання, яке повинно бути в кабінеті хімії відповідно до нових вимог: цифрове вимірювальне обладнання, прилади загального призначення (демонстраційні, посуд, обладнання, колекції, моделі, набори, графічні та друковані засоби, реактиви, витратні матеріали).
З даним наказом можна познайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України.
Червоним кольором виділені реактиви, які залишились для користування.
Відомості
про особливі властивості речовин
Червоним кольором позначено реактиви, які є в новому переліку, а чорним – вилучені.

Реактиви та матеріали хімічні мають такі властивості:

Назва речовини (реактиву)
Особлива відмітка
Група зберігання
Дія речовини на організм при роботі з масою і об'ємом  відповідно до програми
1
2
3
4
Неорганічні речовини
Алюміній металічний (гран.)

8
-
Бром в ампулах по 5 г
хх
7
Хімічний опік
Залізо відновлене (порош.)  - 0,1 кг

8
-
   Залізо (ошурки або дріт) – 0,1 кг

8
-
Йод крист. – 0,05кг (додатковий реактив)
хх
7
Хімічний опік
Йод. Спиртовий розчин 5% - 0,02 л
хх
7
Хімічний опік
Кальцій металічний (струж.)
х
2
Хімічний опік
Літій металічний
х
2
Хімічний опік
 Магній металічний (порош.) – 0,05 кг
х
2
-
Натрій металічний (в гасі або плавл.)–0,05кг  поліпропіленовій В поліпропіленовій В поліпропіленовій В поліпропіленовій В поліпропіленовій )
х
2
Хімічний опік
Фосфор червоний (гермет упаковка) – 0,1 кг
х
5
Захворювання шкіри
Цинк металічний (гран.) –0,1 кг

8
-
Цинк (пил) – 0,,1 кг
х
8
-
Мідь (шматочки мідного дроту) – 0,1 кг

8
-
Оксиди, гідрооксиди
Алюміній оксид

8
-
Амоніак (аміак) 25-відсотковий водний розчин

7
Катар верхніх дихальних шляхів, 0,2 г
Кальцій  оксид (герм.упаковка)– 0,2 кг
хх
7
0,2 г і вище - смертельна доза
Калій гідроксид (твердий)  - 0,05 кг
хх
7
Хімічний опік
Кальцій гідроксид
хх
7
Виразки на шкірі рук
Силіцій(ІУ) оксид (кремнезем)

8
-
Купрум(ІІ) оксид (порош.) – 0,1 кг
х
8
Ураження шкіри
Купрум(ІІ) оксид (гран.)
х
8
Алергія, легка форма
Магній оксид – 0,05 кг

8
-
Манган(ІУ) оксид (порош.) – 0,05 кг

6
-
Натрій гідроксид (твердий) – 0,2 кг
хх
7
Хімічний опік
Нікель(ІІ) оксид

8
-
Ферум(ІІІ) оксид – 0,1 кг

8
-
Цинк оксид

8
-
Солі
Алюміній хлорид – 0,05 кг

8
-
Алюміній ортофосфат8

-

Алюміній нітрат
хх
6
Канцероген
Амоній карбонат8

-

Амоній нітрат, 0,1 кг

хх

6

Канцероген

Амоній хлорид, 0,2 кг8

-

Амоній дихромат, 0,2 кг
хх
7
На шкірі - виразки, 1 г внутрішньо - смертельна доза
Амоній сульфат8

-

Аргентум нітрат, 0,05 кг

хх

7

Канцероген

Барій нітрат, 0,1 кг

хх

7

0,2 г і вище внутрішньо –
смертельна доза

Барій хлорид

хх

7

Кальцій карбонат – 0,1кг8

-
Кальцій хлорид – 0,2 кг8

-

Кальцій дигідрогенортофосфат8

-

Кальцій гідроген сульфат8

-

Кальцій карбід (водонепроникна упаковка) – 0,2 кг

-

Калій етаноат8

-

Калій нітрат8

-


Калій дихромат (дод. реактив) – 0,2 кг

хх

7

1 г внутрішньо -  смертельна доза
Калій сульфат8

-

Калій нітрат

хх

6

Канцероген

Калій тіоціанат (роданід) –додатковий  реактив – 0,05 кг

х

7

30 г внутрішньо - гострий психоз
Калій хромат

хх

7

Див. амоній дихромат

Калій карбонат8

-

Калій ортофосфат


8

-

Калій гексаціаноферат(ІІ) (жовта кров’яна сіль), дод. реактив – 0,1 кг

хх

7

Під дією шлункового соку розклад. до ціанідів
Калій гексаціаноферат(ІІІ) (червона кров'яна сіль, дод. реактив) – 0,2 кг

хх

7

Під дією шлункового соку розклад. до ціанідів

Калій гідрогенортофосфат

8
-
Калій бромід – 0,1 кг
хх
8
-
Калій йодид – 0,1 кг

хх
8

-

Кобальт(ІІ) сульфат

х

7

від 1 г і вище - гостре отруєння

Гідроксокупрум(ІІ) карбонат8

-
Купрум(ІІ) хлорид8

-

Купрум(ІІ) сульфат пентагідрат (мідний купорос) – 0,5 кг

8
-
Купрум(ІІ) сульфат

8
-
Купрум(ІІ) нітрат

хх

6

Канцероген

Літій хлорид (додатковий реактив) – 0,01 кг

8
-
Магній сульфат · 7H2O – 0,05кг8

-

Магній нітрат – 0,1 кг8

-

Магній карбонат

8
-
Манган(ІІ) сульфат (додатковий реактив) – 0,05 кг

х

8

Погіршення
заживлення мікротравм, подразнення ураженої шкіри
Манган(ІІ) хлорид

х

8

Натрій етаноат (ацетат) – 0,2 кг8

-

Натрій карбонат – 0,1 кг

8

-
Натрій хлорид – 1 кг8

-

Натрій гідрогенкарбонат – 0,5 кг8

-

Натрій карбонат декагідрат

8
-
Натрій силікат або натрій силікат нонагідрат (додатковий реактив) – 0,05 кг

8
-
Натрій сульфід  - 0,05 кг
х
7
3-5 г і вище - смертельна доза

Натрій сульфат – 0,05 кг

8
-
Натрій сульфіт8

-
Натрій нітрат
хх
6
Канцероген
Натрій бромід

хх

8

-

Натрій фторид

х

7

0,2 г і вище -
смертельна доза
Натрій ортофосфат – 0,1 кг8

-

Натрій тіосульфат пентагідрат. Фіксанали (стандарт-титри) – додатковий реактив

8
-
Нікель(ІІ) сульфат – 0,05 кг

хх

7

Канцероген

Плюмбум(ІІ) сульфат

хх

7

Канцероген

Ферум(ІІІ) хлорид або  ферум(ІІІ) хлорид нонагідрат – 0,05 кг
х
8
-
Ферум(Ш) сульфат8

-

Ферум(ІІ) сульфат або ферум (ІІ) сульфат гептагідрат – 0,05 кг8

-

Хром(Ш) хлорид

хх

7

Канцероген

Цинк сульфат

х

8

Подразнення шкіри і шлункові розлади
Цинк нітрат

хх

б

Канцероген

Цинк хлорид, 0,05 кг8

Шлункові розлади

Трилон Б. Динатрієва сіль ЕДТА. Фіксанали (стандарт – титри) – додатковий реактив.Кислоти

Нітратна кислота ( 50%)7

Хімічний опік

Ортоборатна кислота8

-

Метанова кислота, 85 %7

Хімічний опік

Ортофосфатна кислота8

Хімічний опік

Сульфатна кислота (сірчана кислота) (10 %) – 0,5л7

Хімічний опік

Хлоридна кислота (соляна кислота) (10%) – 0,5 л


7

Хімічний опік

Етанова кислота харчова (9% розчин) -1 л7

Хімічний опік

  Оцтова есенція – 0,2 л

7
Хімічний опік
Лимонна кислота

7
Хімічний опік
Кислота щавлева – фіксанали (стандарт – титри)Органічні речовини

Ацетон

4
Наркотик у великих дозах
Анілін +

хх

7

Отруєння у вигляді пари і через шкіру

Гліцерол – 100 мл8

-

Глюкоза – 0,2 кг8

-

Гексан4

-

Парафін медичний – 0,05 кг

8
-
Гексахлороциклогексан (гексахлоран)

хх

7

Подразнення очей

Діетиловий етер

хх

4

Наркотик

Кислота бутанова +

хх

4

Подразнення очей

Кислота стеаринова5

-

Кислота пальмітинова5

-

Кислота олеїнова5

-

Кислота аміноетанова (гліцин) – 0,1 кг

5
-
Нафта (сира)4

Легке подразнення

Спирт етиловий (етанол) – не менше 70% - 500 мл

х

4

Наркотик

Ізопропанол (пропан – 2-ол) – 500 млСпирт бутиловий (бутанол)4

Подразнення очей

Додециловий спирт або деканол – 0,1 кг


Подразнення очей
Етаналь – 25 мл


-
Сахароза – 0,2 кг

8
-
Оцтовоетиловий естер
х
4
Дерматити і екземи
Оцтовоізоаміловий естер
хх
7
Наркотик
Фенол +
хх
7
Отруєння при потраплянні на шкіру
Бензен (бензол) +
хх
4
Отрута у всіх видах
Формалін
(формальдегід, 40 %)
х
4
Гострі отруєння
Фруктоза

8
-
Крохмаль

8
-
Дихлороетан – 0,2 л
хх
7
У вигляді парів сильне отруєння
Матеріали
Активоване вугілля

5

Індикатори сухі:
Лакмус- 0,05 кг
Фенолфталеїн – 0,05 кг
Метилоранж – 0,05 кгІндикаторний папір – 200 штукГрафіт

8
-
Гідроген пероксид (пероксид водню), 30 або 35%  -  100 мл
х
6
Небезпечний при попаданні в організм
Сірка (порошок) – 0,05 кг

5
Алерген

Сухе паливо
Вата
Дерев`яні скіпки
Фільтрувальний папір - 200 – 500 шт.

Примітки:
1. Знак у графі 2 „х” означає, що речовина використовується тільки вчителем. Учням можна видавати речовину у вигляді розбавлених розчинів.
Якщо у графі 2 стоїть знак „хх”, речовина потребує особливого ставлення через те, що має високу фізіологічну активність у відносно малих дозах, підвищену пожежну небезпеку.
Якщо особливої примітки немає, то речовина використовується без обмеження за умови виконання правил безпеки.
2. Групи зберігання речовин визначаються в першу чергу за їх хімічною сумісністю: при випадковому змішуванні речовин однієї і тієї самої групи між ними не повинно бути взаємодії або, якщо це виникає, продукти реакції і тепловий ефект не повинні викликати небезпеку (графа 3).
3. Дія на організм визначається у графі 4. Якщо речовина безпечна за хронічної чи короткочасної дії, у графі ставлять прочерк.
4. Знаком (+) позначені речовини, які потрапляють в організм, крім інших шляхів, через шкіру у крапельно-зрідженому стані.

Додаток 3
до Правил безпеки під чаc проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів

Групи зберігання хімічних реактивів


Но-мер гру-пи

Загальні властивості групи
Приклади речовин із переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів

Умови зберігання
1
2
3
4
1
 Вибухові речовини
У переліках немає
Заносити в навчальний заклад заборонено
2
Виділяють під час взаємодії з водою легкозаймисті гази
Літій, натрій, кальцій,
кальцій карбід
У лаборант-ській у шафі під замком або разом із легкозаймис-тими речовинами
3
Самозаймаються при неправильному зберіганні
У переліках немає

4
Легкозаймисті рідини
Діетиловий етер, ацетон,
бензен, етанол, бутанол
У лаборант-ській у металевому ящику
5
Легкозаймисті тверді речовини
Сірка, фосфор червоний
У лаборант-ській у шафі під замком
6
Займисті реактиви (окисники)
Калій перманганат,
нітратна кислота,
калій нітрат, натрій нітрат
У лаборант-ській у шафі окремо від 4-ї і 5-ї групи
7
Речовини підвищеної фізіологічної активності
 Йод, бром,
оксиди Барію, Кальцію, гідроксиди Калію, Натрію та Кальцію, амоній дихромат та інші, наведені в
пункті 3.3 розділу VI Правил
У лаборант-ській у сейфі
8
Малошкідливі речовини і практично безпечні
Натрій хлорид, сахароза, крейда, ортоборатна кислота, магній сульфат тощо
У кабінеті в закритих шафах, у лаборантській у шафі