четвер, 17 березня 2022 р.

Рекомендації вчителям щодо організації навчального процесу в умовах війни

 

  Рекомендації вчителям щодо організації навчального процесу в умовах війни

Найважливішим є максимальна увага до створення відчуття безпеки у дітей: поряд з дитиною знаходиться стабільний, врівноважений, впевнений дорослий. Якщо Ви відчуваєте, що не знаходитесь в ресурсі, краще відтермінувати роботу з дітьми і звернутися до психолога по допомогу.

Якщо у дітей є потреба ( а вона є!), розмовляйте з ними про війну.

При плануванні уроку, домашніх завдань (їх варто зменшити до необхідного мінімуму, задаючи прості, зрозумілі учням завдання) варто орієнтуватися на психоемоційний стан учнів, а не на виконання навчального плану. Враховуйте потреби учнів. Не перевантажуйте учнів!

Продумуйте під час планування уроку різні цікавинки, інтерактивні форми. Дітям і підліткам зараз потрібно більше говорити!

Намагайтеся під час кожного уроку, заняття 5 хвилин виділити для ознайомлення учнів з елементами самотерапії: руханки, вправи на дихання.

Пропонуйте учням завдання, в основі яких – їхнє об'єднання, спілкування. Чудово працюють прості проєкти, для створення яких достатньо мінімуму інформації. Діти мають бути зайняті конструктивними цікавими і корисними справами! Відчуття згуртованості – найкраща терапія.

Повторюйте правила безпеки в ситуаціях сирени, обстрілу тощо.

Підтримуйте тісний контакт з батьками своїх учнів, спостерігайте за ними: поведінкою, реакціями, психоемоційним станом. Це дасть можливість вчасно відреагувати, якщо дитині потрібна підтримка дорослих чи допомога психолога.

Як говорити з дітьми про війну?

Обов'язково вислуховуйте дітей. Дорослі часто бояться складних тем і намагаються їх уникати. Це надзвичайно збільшує напругу у дітей всіх вікових категорій.

Дітям важливо продемонструвати Вашу готовність обговорювати важливі для них питання. Учням потрібно знати, що на свої питання вони зможуть отримати відповідь від мудрого, безпечного дорослого.

Про війну говоріть правдиво, але коротко. Відповідайте на поставлені питання і не розгортайте дискусії. Орієнтуйтеся на вік дітей. Підлітки хочуть говорити самі. Дайте їм таку можливість, навіть якщо Ви будете змушені «пожертвувати» уроком, все одно тривожні діти – малоресурсні. Приводимо їх в спокійний стан, а вже потім навчаємо.

Демонструючи впевнену поведінку, завжди обирайте життя! Спрямовуйте увагу учнів на «дрібниці»: весною таких маленьких радощів надзвичайно багато. Можна починати урок з обговорення: «що я помітив цікавого і красивого…»

Говоріть про майбутнє. Створюйте його з учнями, обігруйте  щасливе майбутнє в своїх уроках. Якщо Ви працюєте в умовах дистанційного контакту, підказуйте дітям, з ким можна цей контакт встановити і підтримувати.

неділя, 13 березня 2022 р.

Як організувати навчання в період воєнного часу

 

Як організувати навчання в період воєнного часу

Навчання хімії буде ефективним, якщо його організувати відповідно до рекомендацій освітнього омбудсмена.

В даний час, коли ворог постійно порушує повітряний простір, навчання потрібно організувати дистанційно і визначити форми організації освітнього процесу під час дистанційного навчання (навчальні заняття, консультації, вебінари, онлайн форуми, віртуальні екскурсії). Кожна школа повинна обрати та схвалити конкретні електронні освітні платформи, онлайн-сервіси та інструменти, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання. Водночас вчителі самі визначають, у якому режимі проводити конкретне навчальне заняття – онлайн чи офлайн. Під час дистанційного навчання має забезпечуватися регулярна взаємодія вчителя з учнями та батьками.

Навчання може бути в синхронному або асинхронному режимі. Нагадуємо, що асинхронний режим — це коли вчитель готує завдання для учнів і розміщує їх на інтерактивних освітніх платформах, електронній пошті, форумах, соціальних мережах. Для організації навчання в асинхронному режимі вчитель надає учням для опрацювання різноманітні навчальні матеріали (відео та аудіо, презентації, віртуальні музеї та бібліотеки тощо) та завдання для перевірки і оцінювання знань. В асинхронному режимі учні вивчають та виконують завдання у зручний для себе час, у власному темпі та комунікують із вчителем різними способами.

Синхронний режим — це безпосередня взаємодія вчителя та учнів у режимі реального часу під час відеозв’язку, так званий "прямий ефір". Учні бачать і чують свого педагога й можуть одразу поставити запитання, коли щось незрозуміло. Зазвичай це онлайн-уроки. Рекомендуємо не менше 30% навчального часу організовувати в синхронному режимі, а 70% навчального часу здійснюється взаємодія в асинхронному режимі, тобто із затримкою у часі із застосуванням електронної пошти, форумів, соціальних мереж тощо.

Тривалість онлайн-уроків

Досвід показав, що викладання навчального матеріалу під час суцільного відео уроку тривалістю 35-40 хвилин є неефективним, адже учень втомлюється і перестає сприймати інформацію. Саме тому тривалість онлайн - уроку має бути не більшою, ніж звичайний очний урок. Згідно санітарних норм тривалість онлайн – уроку для учнів 5 — 7 класів  становить не більше 20 хвилин, для учнів 8 — 9 класів — 20 — 25 хвилин.

При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10 — 11 класів безперервна робота з технічними засобами має тривати не більше 25 — 30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15 — 20 хвилин на другому навчальному занятті.

Також під час онлайн-уроку, коли діти нерухомо сидять біля екрана, вчитель має не забувати про чергування розумової активності з фізичною, пропонуючи учням руханки та ігри, проводячи гімнастику для очей.

Як має організовуватися дистанційне навчання

Електронні освітні платформи, онлайн-сервіси та інструменти, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання, обирає та схвалює педагогічна рада закладу освіти. МОН України рекомендує педагогам обирати для дистанційного навчання одну або дві освітні платформи. Це полегшить учням, вчителям та батькам організацію навчання та користування відповідними електронними ресурсами.

Як оцінювати учнів під час дистанційного навчання

Оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися очно або дистанційно, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, відеоконференцзв’язку та має здійснюватися з дотриманням вимог академічної доброчесності. Результати оцінювання фіксуються у класних журналах (електронних або друкованих).

Заклад освіти має право визначити власні підходи до контролю та оцінювання результатів навчання учнів, а також визначити терміни проведення та оцінювання підсумкових контрольних робіт для учнів, які не мали технічної змоги пройти онлайн-навчання та оцінювання.

Вчителі дають завдання у вайбері і потім зідзвонюються з учнями

Це не зовсім правомірно. Адже не менше 30% навчального часу має організовуватися у синхронному режимі. Тобто вчитель обов’язково має проводити онлайн-уроки, безпосередньо взаємодіяти з учнями.

Надсилання завдань у вайбер та їхня перевірка — це лише один невеликий елемент асинхронного режиму дистанційного навчання. Вчитель має не просто давати учневі завдання і перевіряти їх, а й пояснювати навчальний матеріал, ділитися корисними навчальними матеріалами для кращого засвоєння учнями теми уроку.

Також педагог має приділяти свою увагу не тільки тим учням, які виконують завдання погано, а всім учням без винятку. Адже учні, які виконали завдання успішно, також потребують уваги вчителя. Відсутність комунікації демотивує учнів.

Дистанційне навчання дітей з особливими освітніми потребами

Під час дистанційного навчання учнів із особливими освітніми потребами враховується індивідуальна програма розвитку. Залежно від особливих потреб може передбачатися залучення допоміжних технологій дистанційного навчання (озвучування даних з екрану, голосове введення тексту, субтитри, клавіатури зі спеціальними можливостями тощо) з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів дитини.

Освітній процес під час дистанційного навчання осіб з особливими освітніми потребами забезпечується за участі асистента вчителя та/або асистента учня, проводяться додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття з урахуванням індивідуальної програми розвику.

Якщо учні з особливими освітніми потребами через стан здоров’я, відсутність або обмежений доступ до інтернету, технічних засобів навчання не можуть взяти участь у синхронному режимі — використовувати доступні засоби комунікації: телефонний, поштовий зв’язок тощо.

Якщо під час надзвичайних обставин для осіб з особливими освітніми потребами, зважаючи на порушення або інші особливості їх розвитку, не може бути проведене оцінювання результатів навчання з використанням технологій дистанційного навчання, таке оцінювання може здійснюватися у межах навчального року або до початку нового навчального року.

Якщо у сім’ї відсутній ноутбук та/або швидкісний інтернет

Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу або обмежений доступ до мережі Інтернет та/або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), заклад освіти забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів (телефонний, поштовий зв’язок тощо).

Вчитель не володіє сучасними технологіями і не проводить дистанційне навчання

Педагогічний працівник зобов’язаний опановувати цифрові компетенції, бо це вимога часу. Вчителю постійно треба шукати можливості для навчання (курси, вебінари, посібники у різних форматах тощо). Наразі можливостей розвивати свої цифрові навички чимало. Керівник закладу освіти має цьому посприяти.

А поки конкретний педагог навчається, адміністрація закладу має запропонувати альтернативні варіанти проведення дистанційного навчання.

Дитина одна вдома і не може налаштувати ноутбук

Якщо учень бажає записати онлайн урок, він має попередити про це вчителя. Варто знати і суворо дотримуватися вимог закону про те, що допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (стаття 32 Конституції України).

Запис уроку є певним збиранням інформації про особу. Але якщо під час онлайн уроку здійснюються протиправні дії особою, яка обіймає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень, запис допускаються без їх дозволу за умови, що зйомки спрямовані на захист прав людини.

Відповідно до статті 307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається (згода за замовчуванням), якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

Тому учень та/або батьки мають попередити вчителя про запис онлайн уроку.

Дитині важко навчатися дистанційно, не сприймає інформацію

Дитині потрібно допомогти дитині організувати навчальний процес вдома:

1.     Допомогти спланувати  день та слідкувати за дотриманням режиму дня. Якщо у школі є фіксований розклад уроків, які потребують включення у чітко визначений час — роздрукуйте цей розклад, щоб він був у дитини перед очима. Якщо в закладі освіти немає чіткого розкладу під час дистанційного навчання — розробіть такий розклад для дитини самостійно.

2.     Оберіть разом з учнем одяг для “роботи”. Так званий “дрес-код” допоможе дитині “увійти в роль учня” та зосередитися на роботі.

3.     Організуйте робоче місце. Воно має гарно освітлюватися (за можливості — денним світлом), бути зручним та обладнаним необхідною технікою.

4.     Чергуйте періоди навчання та відпочинку. Зауважте, ми звикли відпочивати з використанням гаджетів, проте під час дистанційного навчання такий відпочинок не є зміною діяльності: очі не відпочивають від монітору, а мозок від обробки інформації. Також пам’ятайте про необхідність фізичної активності. Прогулянки на свіжому повітрі, танці та руханка під час перерв стануть помічниками для відпочинку тіла і психіки дитини.

5.     Розробіть систему заохочень. Складіть разом зі своєю дитиною своєрідний чек-лист заохочень за успіхи у навчанні. Не радимо мотивувати учня фінансовими винагородами. Краще мотивувати враженнями: переглядом кіно вдома, читанням книг, прогулянками до парку, відвідинами ковзанки тощо. Такий чек-ліст можна намалювати чи створити у графічному редакторі та повісити у робочому куточку.

Ще однією формою підтримки мотивації дитини до навчання є постійна фіксація успіхів у навчанні. Наприклад, учень отримав високу оцінку за домашнє завдання, уважно вислухав нову тему від вчительки чи прочитав параграф із новим матеріалом: це треба обов’язково відзначити, створюючи своєрідний "шлях до успіху". Таке відстеження батьками дитячих успіхів допоможе дитині відчувати свій прогрес та прагнути більшого.

Перелік ресурсів, які можна використати при навчанні хімії

1.     В першу чергу під час навчання хімії необхідно використовувати віртуальні лабораторії.

2.     Використання електронних підручників (електронна бібліотека ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://lib.imzo.gov.ua/)., навчальні платформи (EdEra, eduCloud та інших),  засоби діагностики знань (LearningApps);

3.     Моделі молекул та хімічних процесів у програмах KoduGameLab, Scratch, Minecraft, презентації в хмарному середовищі Prezi, Sway, PowToon.   

4.     Сайти для навчання:

https://bit.ly/3C4aztu

https://lms.e-school.net.ua

https://parta.com.ua/school_program/

http://osvita.ua ( Освіта.ua)

www.osvita.org.ua (освітній портал)

https://interneturok.ru (Інтернет-урок)

http://lyceum.net.ua/dlya-batkiv-ta-uchniv/1323-10-saytv-dlya-shkolyarv-yak-poyasnyuyut-uroki-krasche-bud-yakogo-vchitelya.html

https://sites.google.com/site/iktjanejane/korisni-resursi-dla-ucniv-ta-vciteliv

https://regional-lyceum.zt.ua/pedahoham/platformy-ta-servisy-dystantsiinoho-navchannia.html

https://tech.24tv.ua/navchannya-vdoma-spisok-program-platform-dlya-distantsiynogo-navchannya_n1416110

https://miyklas.com.ua/