понеділок, 9 травня 2022 р.

Примірні підсумкові контрольні роботи за курс хімії - 7 - 9 класи

 

Підсумкова контрольна робота за курс хімії

7 клас

І  варіант

1. Обчисліть масову частку Натрію в натрій хлориді (NaCl) і натрій карбонаті (Nа2CO3). У якій з цих речовин уміст Натрію більший?

2. Складіть формули сполук, утворених елементами: а) H i Al,  б) С(ІV) і S(ІІ), в) PbV) і О, г) Br(І) і Zn(ІІ), д) C(IV) і F(І).

3. Доберіть коефіцієнти. Якщо необхідно, позначте виділення газу або утворення нерозчинної речовини відповідними символами:

Al + Br2 → AlBr3                            Pb + O2 → Pb3O4

Fe + O2 → Fe2O3                                             N2 + F2 → NF3                                      

4. Доповніть схеми реакцій і назвіть продукти реакцій:

C + O2

SO3 + H2O  

Na2O+ H2O                                                              

5. Визначте масову частку цукру в чаї, в одній склянці якого (200 г) міститься 2 чайні ложки цукру (маса цукру в одній чайній ложці дорівнює 4,6 г).

ІІ варіант

1.     Обчисліть масову частку Калію в калій хлориді і калій фосфаті (K3PO4). У якій з цих речовин уміст Калію більший?

2.     Складіть формули сполук, утворених елементами: а) Al і O,  б) С(ІV) і O, в) Cи(ІІ) і Сl, г) Mn(VІІ) і О, д) P(ІІІ) і H.

3.     Доберіть коефіцієнти. Якщо необхідно, позначте виділення газу або утворення нерозчинної речовини відповідними символами:

SO2 + O2 → SO3                            BaO2 → BaO + O2

P2O5+ H2O → H3PO4                                 H2O2 → H2O + O2   

4.     Доповніть схеми реакцій і назвіть продукти реакцій:

S + O2

CO2 + H2O  

CaO + H2O  

5. Обчисліть маси цукру і води, необхідні для приготування розчину масою 500 г з масовою часткою цукру 3%.                                    

 

 

 

Підсумкова контрольна робота за курс хімії

8 клас

І  варіант

1. Складіть графічну електронну формулу елемента з порядковим номером 15. Складіть формули його вищого оксиду та гідратів цього оксиду. Зазначте хімічний характер оксиду та гідратів.

2. Випишіть із поданого переліку в окремі стовпчики формули сполук, у яких хімічний зв'язок ковалентний неполярний, ковалентний полярний, йонний:  H2, HBr, Na2O, CaO, CO2, CO, O2, NO2, K3N, NH3, N2, NF3, F2, OF2, MgF2.

3.  Закінчте рівняння реакцій:

а)  НCl  + Al                          б) СO2  + КОН →

в)  ВаО + SO3                         г)  НNO3 + Mg (ОН)2

                    д) Н2SO4 +  СuО   

4. Назвіть елемент за такими даними: належить до ІІ групи періодичної системи хімічних елементів, молярна маса його гідроксиду дорівнює 74 г/моль

5. Яка маса нітратної кислоти витратиться на нейтралізацію 4г натрій гідроксиду?

ІІ варіант

1.     Складіть графічну електронну формулу елемента з порядковим номером 7. Складіть формули його вищого оксиду та гідратів цього оксиду. Зазначте хімічний характер оксиду та гідратів.

2.     Випишіть із поданого переліку в окремі стовпчики формули сполук, у                       яких хімічний зв'язок ковалентний неполярний, ковалентний полярний, йонний:  SO3, Br2, P2O5, Na3N, PH3, I2, F2, MgO, P2O5, Cl2, HI, K2O, BaO, SO2, CaF2.

      3. Закінчте рівняння реакцій:

а)  Al(OН)3                                               б) ZnО + НCl

в)  СаО + Н2O                                       г)  НNO3 + Ва(ОН)2

д) Н3РO4 + Nа   

4. Назвіть елемент за такими даними: належить до І групи періодичної системи хімічних елементів , молярна маса його оксиду дорівнює 62 г/моль.

5. Знайти масу солі, що утвориться при взаємодії кальцій оксиду масою 5,6 г з хлоридною кислотою.

 

 

Підсумкова контрольна робота за курс хімії

9 клас

І  варіант

1.     1. Складіть молекулярні та йонно - молекулярні рівняння для схем:

ВaCl2 + MgSO4

FeSO4 + NaOH

AgNO3 + K3PO4

2.     Доберіть коефіцієнти методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:

Na + Cl2NaCl

P2O3 + O2P2O5

3.     Складіть рівняння реакції повного згоряння пропану. Який об`єм кисню потрібний для повного згоряння пропану об`ємом 5,6 л (н.у.)?

4.     У двох пробірках містяться дві рідини – етанол і гліцерол. Як можна їх розрізнити?

5. Обчисліть масу осаду, який утворився при зливанні розчину, що містить ферум (ІІІ) хлорид у достатній кількості, та 200 г розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 0,24.

ІІ варіант

1.     Складіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння для схем:

Вa(OH)2 + HCl →

K2S + H2SO4

AgNO3 + AlCl3

2.     Доберіть коефіцієнти методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:

K + F2KF

NO + O2NO2

3. Обчисліть об`єм водню (н.у.), з яким взаємодіє етен масою 7г.  

4. Як відрізнити розчин оцтової кислоти від хлоридної кислоти?  

5. До розчину калій карбонату масою 200 г із масовою часткою солі 6,9% додавали хлоридну кислоту до припинення виділення газу. Обчисліть об`єм газу, що виділився.

                                     

 

 

Інноваційні форми та методи роботи при викладанні хімії в умовах воєнного стану

26 квітня 2022 року, відповідно до плану роботи інституту, на платформі онлайн-сервісу Google Meet, відбувся семінар для консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників та вчителів хімії області «Інноваційні форми та методи роботи вчителя при викладанні хімії в умовах воєнного часу».

Метою семінару було надання освітніх послуг консультантам центрів професійного розвитку, вчителям хімії для підвищення рівня психологічної, теоретичної та практичної готовності педагогів до здійснення фахової діяльності відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, використання форм і методів роботи в умовах воєнного стану в Україні.

В ході семінару були розглянуті питання  «Особливості викладання хімії у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного часу: можливі виклики та шляхи їх подолання», з якими учасників познайомила  Лідія Мартинюк, методист ТОКІППО.

Досвідом роботи по формуванню ключових компетентностей учнів шляхом використання дистанційних форм навчання, підвищення пізнавальної активності учнів при вивченні хімії шляхом використання експерименту та практичної спрямованості навчального матеріалу, способами візуалізації хімічного експерименту при виконанні практичної частини програми з хімії, інноваційними формами і методами роботи вчителя в умовах воєнного часу поділились з учасниками семінару Наталія Машталір, вчитель Підволочиської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, Наталія Штогрин, вчитель Чортківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7, Галина Скоропад, вчитель Стрілковецького навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів  - Дошкільний навчальний заклад», Тетяна Павлюк, вчитель Тернопільської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №19.