пʼятниця, 30 жовтня 2020 р.

Зразки олімпіадних тестових завдань 7 клас

 

Олімпіадні тестові завдання

7 клас

 1.Укажіть правильне твердження щодо предмета вивчення хімії:

А   Хімія вивчає хімічний склад зірок;

Б    Хімія-це наука про речовини та їх перетворення;

В    Хімія вивчає хімічний склад фізичних тіл;

Г    Хімія-це наука про розподіл хімічних речовин у Всесвіті.

Відповідь: Б

2.Укажіть, хто (що) визначає послідовність та правила виконання дослідів у хімічній лабораторії:

А Класний керівник;                           Б Власна думка;

 В Сусід по парті;                                Г Інструкція, вчитель.

Відповідь: Г

3. Укажіть, які хімічні знання потрібні кулінару в його роботі:

А  Властивості речовин;                         Б  Пропорції компонентів страв;

В  Якість компонентів страв;                 Г  Якість страв.

Відповідь: А

 4. Позначте матеріали, створені людиною:

1-віскоза;  2-скло;  3 – граніт; 4 – деревина; 5 – поліетилен.

А       1,2,5;       Б      3,4,5;       В      2,3,5;         Г      2,3,4.

Відповідь: А.

5. Установіть відповідність між сумішшю та методом, за допомогою якого її можна розділити на чисті речовини:

Суміш                                                               Метод розділення

А  Суміш деревних та залізних ошурок       1  Випарювання

Б  Суміш глини з водою                                 2  Дистиляція

В  Розчин спирту у воді                                  3  Відстоювання

Г  Розчин солі у воді                                       4  Дія магніту

                                                                           5  Фільтрування

Відповідь: А4; Б; В; Г1.

6.Укажіть матеріали природного походження:

1-пісок; 2-бронза; 3-скло; 4-глина; 5-мармур.

А 2,3,4;        Б 2,3,5;       В 1,4,5;        Г 1,3,4.

Відповідь: В.

          7.Виберіть правильне закінчення речення «Суміш цукру і кухонної солі після її повного розчинення у воді …»

А  можна розділити фільтруванням;         Б  можна розділити перегонкою;

В  не можна розділити перегонкою, фільтруванням, відстоюванням;

Г  можна розділити відстоюванням.

  Відповідь: В.

8. Позначте чисті речовини:

       А  морська  вода;   Б  залізо;    В  кисень;    Г   молоко.

Відповідь: Б, В.

9.     У вас є столовий оцет (розчин оцтової кислоти у воді). Ви хочете отримати чисту оцтову кислоту. Укажіть, яким способом розділення сумішей ви скористаєтесь для цього.

А Випарювання;                                 Б  Фільтрування;

В Відстоювання;                                 Г Дистиляція.

Відповідь: Г.

10. Вам потрібно розділити суміш олії та кухонної солі. Розташуйте способи розділення суміші в порядку їх здійснення.

А Розчинення;                                     Б Відстоювання;

В Декантація;                                       Г Випарювання.

Відповідь: А, Б, В, Г.

11. Серед наведеного хімічного посуду позначте той, що можна використовувати для випарювання:

А   Ступка;        Б   Лійка;    В   Мірний циліндр;       Г   Порцелянова чашка.

Відповідь: Г

    12. Укажіть назву переходу речовини з твердого агрегатного стану в рідкий:

А  Плавлення;     Б  Кристалізація;    В  Випаровування;  Г  Конденсація

 Відповідь: А

13. Укажіть назви речовин:

А  Стілець;        Б  Залізо;           В  Мідний купорос;       Г  Поштова марка;

Д  Зошит;               Е  Цукор.

Відповідь: Б, В, Е

      14.Укажіть назви сумішей:

А  Сметана;     Б  Морська вода;         В  Дистильована вода;

Г  Молоко;      Д  Кухонна сіль;          Е  Залізо.

Відповідь: А, Б, Г

     15.Унаслідок переходу речовини з одного агрегатного стану до іншого не змінюється:

А  Склад молекул;                                 Б   Відстань між молекулами;

В  Швидкість руху молекул;                Г    Густина речовини.

Правильна відповідь:  А

     16.Установіть відповідність між сумішшю та методом, за допомогою якого її  можна розділити на чисті речовини:

Суміш                                                           Метод розділення

А  Суміш деревних та залізних ошурок;    1  Випарювання;

Б   Суміш крейди з водою;                           2   Дистиляція;

В   Розчин спирту у воді;                              3   Відстоювання;

Г    Розчин цукру у воді;                               4   Дія магніту;

                                                                         5   Фільтрування.

Відповідь: А4, Б5, В2, Г1

      17.Установіть відповідність між предметом і матеріалом, з якого його можна виготовити:

Предмет                                  Матеріал:

А  Цвях                                  1  Скло

Б  Зошит                                2  Папір

В  Колба                                3  Пластмаса

Г  Футляр для голок             4  Залізо

Відповідь: А4, Б2, В1, Г3.

     18.  Закінчіть правильно твердження: «Індекс у хімічній формулі вказує на…:

А кількість атомів даного елемента;      Б  кількість молекул;

В  кількість речовини;                              Г   кількість електронів;

Відповідь: А.

     19.Закінчіть правильно визначення: «Хімічне рівняння – це…

А  умовний запис хімічного процесу;        Б   хімічне явище;

В  запис хімічної реакції за допомогою формул та коефіцієнтів;

Г   фізичне явище;                                                                 

 Відповідь:  В.

       20. Речовина складається з 2 атомів Гідрогену, 1 атома Сульфуру  та 4 атомів Оксигену. Позначте її формулу та відносну молекулярну масу:

А  HSO3, 78 ;     Б  H 2SO4 , 98;          В  HNO3 , 70;            Г HSO3 , 57.

Відповідь: Б

21. Що утворюється під час взаємодії парів калію з хлором:

А  суміш;      Б  сполука;    В  новий елемент;      Г  сплав;          Д  розчин.

Відповідь: Б.

      22. Із наведених формул хімічних речовин до складних речовин належать:

А   Br2;         Б   K2S;            В  MgO;        Г  CO2;      Г'  Fe;        Д  S8.

Відповідь: Б, В, Г.

     23.  Які з частинок, що містяться у складі атомів, мають позитивний заряд:

А  Протони;     Б  Електрони;      В  Нейтрони;      Г  Молекули.

 Відповідь: А

     24. Хімічна формула, яка відображає склад простої речовини:

А   O;               Б   O2;              В  H;             Г   CH4.

Відповідь: Б.

     25. У якому рядку наведено найбільше металічних елементів?

А  Na,Ne,N;     Б  Cl,K,Sn;         В  P,As,Si;        Г C,Br,Rb.

Відповідь: б.

26. Установіть відповідність між простими речовинами і їхніми фізичними властивостями:

Проста речовина:          Фізичні властивості речовин:

А Мідь;                           1 Добре розчинна у воді речовина  жовтого кольору;

Б Цукор;                       2 Крихка, добре розчинна у воді речовина;

 В Азот                     3 Нерозчинна у воді речовина, має добру теплопровідність

Г Алюміній                   4 Газувата, безбарвна, без запаху речовина

                                         5 Речовина червоного кольору, добре проводить електричний струм

Відповідь: А5, Б2, В4, Г3.

27. Укажіть спосіб розділення суміші річкового піску та розчину кухонної солі:

а) за допомогою магніту;

б) нагріванням суміші;

в) фільтруванням суміші та             випарюванням розчину;

г) за допомогою електролізу.

Відповідь: в

28. Напишіть формулу речовини ацетону, яка читається так: це-аш-три- двічі-це-о. Співвідношення атомів Карбону, Гідрогену та Оксигену в цій сполуці дорівнює, відповідно:

А) 3:1:1;    Б)  2:3:1;       В) 3:6:1;       Г) 3:3:1

Відповідь: В.

29.   Запишіть хімічну формулу, в якій на 140 атомів Фосфору припадає 350 атомів Оксигену. У відповіді вкажіть загальну кількість атомів у формулі речовини:

А) 5;        Б) 7;       В) 10;          Г) 14.

Відповідь: Б.

30. Установіть відповідність між символом хімічного елемента і значенням його відносної маси:

Символ хімічного елемента               Відносна атомна маса

А  Si                                                     1.        12 

Б  Mg                                                    2.        19

В  F                                                       3.         24

Г. C                                                       4.         16

                                                              5.         28

Відповідь: А 5, Б 3, В 2, Г

31. Назвіть:

 а) найлегший газ; б) найважчий газ;  в) найлегший метал; г) найважчий метал.

Відповідь:

А) H2;   б)  Rn;   в) Li;   г) Ir (r = 22,65г/см3), Os (r = 21,61г/см3).

    32. Обчисліть, що має більшу масу: атом Флуору чи два атоми Літію; два атоми Магнію чи три атоми Сульфуру?

Розв’язування:

Ar (F) = 19;    2Ar (Li) = 7·2= 14;    2 Ar (Mg) = 24·2=48;  3 Ar (S) = 32·3 = 96;

          Ar (F)> 2 Ar (Li).                                                      2 Ar (Mg)< 3 Ar (S).

33. У Періодичній системі хімічних елементів знайдіть елементи з атомними номерами 12, 29, 50, назвіть їх і вкажіть для кожного кількість електронів, що містяться в атомі.

Відповідь:

Магній ( 12Mg) – 12 електронів; Купрум ( 29Cu)  - 29 електронів, Станум (50Sn) – 50 електронів.

34. Із наведеного переліку символів хімічних елементів випишіть окремо символи елементів-металів і елементів-неметалів: Fe, O, H, Zn, Hg, S, C, P. Зазначте назву кожного елемента. До складу яких простих речовин ці елементи входять? Назвіть їх.

Відповідь:

Елементи – метали: Fe – Ферум, входить до складу заліза,

                                       Zn – Цинк, входить до складу цинку,

                                       Hg – Гідраргірум, входить до складу ртуті.

Елементи – неметали: О – Оксиген, входить до складу кисню,

                                           Н – Гідроген, входить до складу водню,

                                           S Сульфур, входить до складу сірки,  

                                           C – Карбон, входить до складу вуглецю,

                                            P – Фосфор, входить до складу фосфору.

35. У побуті замість незручних номенклатурних назв речовин ми користуємося  тривіальними назвами. Наприклад, сода буває: питна (харчова), кристалічна, кальцинована і каустична. Напишіть формули цих сполук? Дайте цим речовинам назви, що використовуються в лабораторіях. Які ще хімічні речовини, відомі вам, використовуються в побуті? Напишіть їх формули.

Відповідь:

Сода питна ( харчова) – NaHCO3 – натрій гідрогенкарбонат

Сода кристалічна –  Na2 CO3 · 10 H2 O – натрій карбонат десятиводний

Сода кальцинована – Na2 CO3  - натрій карбонат

Сода каустична – NaOH – натрій гідроксид

Оцет (9% - ний розчин оцтової кислоти) – CH3COOH

Цукор (сахароза) – C12H22O11.   

36. Позначте фізичне тіло:

А     кухонна сіль;                             Б      кисень;

В       скульптура;                              Г       пластмаса.

Правильна відповідь: В.

37. Позначте матеріали, створені людиною: 1-віскоза;  2-скло;  3 – граніт; 4 – деревина; 5 – поліетилен.

А     1,2,5;                         Б      3,4,5;

В       2,3,5;                       Г       2,3,4.

 Правильна відповідь: А.

38.  Укажіть фізичну властивість крейди, яка дозволить відрізнити її від піску:

А     запах;                                    Б      смак;

В      блиск;                                   Г       колір.

Правильна відповідь: Г.

39. Визначте речовину, про яку йдеться в реченні: «Добре розчинна у воді кристалічна речовина»:

А     цукор;                                       Б      крохмаль;

В      олія;                                          Г      крейда.

Правильна відповідь: А.

40. Укажіть суміші: 1- олія; 2- цемент; 3 – розсіл; 4 – сода; 5 – фарба.

А    2,3,5;                                           Б      1,3,4;

В       2,4,5;                                        Г       1,2,4.

Правильна відповідь: А.

41. Дмитрик приготував розчин кухонної солі і склянку з розчином забув на підвіконні. Через кілька днів він згадав про неї, взяв склянку і помітив, що розчину стало менше, а на стінках склянки з`явились кристалики солі. Вкажіть процес, який відбувся самовільно :

А     розчинення;                                    Б     фільтрування;

В      випаровування;                             Г      відстоювання.

Правильна відповідь: В.

42.  До металів належить:

а) Магній;           б) Вуглець;           в) Хлор;                  г) Кисень.

Відповідь: а

43.  Відносна атомна маса Оксигену дорівнює:

а) 23;                   б) 32;                      в) 8;                         г) 16.

Відповідь: г

     44. Встановіть відповідність між оксидом і валентністю елемента в ньому:

1) Сr2O3                                                                        а) ІІІ

2) SO3                                                  б) ІV

3) CO2                                                  в) VI

4) P2O5                                                  г) V

Відповідь: 1а, 2в, 3б, 4г.

 45.  Ферум у Періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва розташований у групі:

а) VI;                 б) VIII;                      в) IV;                         г) VII.

Відповідь: б

46.  Під час розкладу складної речовини утворились дві прості речовини – мідь і кисень. Укажіть формулу речовини, яку розклали:

а) CO2;                    б) Cu2O;                   в) CaO;                     г) CdO.

Відповідь: б

47.  Виберіть формулу простої речовини:

а) K2O;        б) N2;        в) CuSO4;     г)H2S.

Відповідь: б


48. Укажіть значення запису «5 Н2»:

а) 5 атомів Гідрогену;

б) 10 атомів Гідрогену;

          в) 10 молекул водню;

г) 5 молекул водню.

Відповідь: г

49. Виберіть формулу речовини, яка складається з двох атомів Калію, атому Силіцію та трьох атомів Оксигену:

а) CaSiO3;

б) K2SiO3;

в) К2CO3;

г) CaCO3.

Відповідь: б

50. Назвіть прізвище автора планетарної моделі атома:

a) М.Ломоносов ;

б) Е.Резерфорд;

в) Н. Бор;

г) Д.Менделєєв

Відповідь: в

51.  Укажіть прізвище вченого, який вперше дав наукове визначення хімічного елемента:

А     М.Ломоносов;                                       Б      Р.Бойль;

В      Дж.Дальтон;                                         Г      Г.Шталь.

Відповідь: В.

52. Укажіть символ хімічного елемента із зарядом ядра +6:

А     Li;                       Б      C;

В      O;                       Г       Cs.

Правильна відповідь: Б

53. Позначте число електронів в атомі елемента з порядковим номером 16:

А     32;                                   Б      16;

В       6;                                    Г       3.

Правильна відповідь: Б.

54. Позначте символи хімічних елементів, відносні атомні маси яких більші за відносну атомну масу Сульфуру: 1 - С; 2- Ca; 3 – Ar;  4 – I;  5 – Mg.

А     1,3,5;                            Б      2,3,4;

В      1,4,5;                           Г       1,3,4.

Правильна відповідь:Б