понеділок, 9 травня 2022 р.

Примірні підсумкові контрольні роботи за курс хімії - 7 - 9 класи

 

Підсумкова контрольна робота за курс хімії

7 клас

І  варіант

1. Обчисліть масову частку Натрію в натрій хлориді (NaCl) і натрій карбонаті (Nа2CO3). У якій з цих речовин уміст Натрію більший?

2. Складіть формули сполук, утворених елементами: а) H i Al,  б) С(ІV) і S(ІІ), в) PbV) і О, г) Br(І) і Zn(ІІ), д) C(IV) і F(І).

3. Доберіть коефіцієнти. Якщо необхідно, позначте виділення газу або утворення нерозчинної речовини відповідними символами:

Al + Br2 → AlBr3                            Pb + O2 → Pb3O4

Fe + O2 → Fe2O3                                             N2 + F2 → NF3                                      

4. Доповніть схеми реакцій і назвіть продукти реакцій:

C + O2

SO3 + H2O  

Na2O+ H2O                                                              

5. Визначте масову частку цукру в чаї, в одній склянці якого (200 г) міститься 2 чайні ложки цукру (маса цукру в одній чайній ложці дорівнює 4,6 г).

ІІ варіант

1.     Обчисліть масову частку Калію в калій хлориді і калій фосфаті (K3PO4). У якій з цих речовин уміст Калію більший?

2.     Складіть формули сполук, утворених елементами: а) Al і O,  б) С(ІV) і O, в) Cи(ІІ) і Сl, г) Mn(VІІ) і О, д) P(ІІІ) і H.

3.     Доберіть коефіцієнти. Якщо необхідно, позначте виділення газу або утворення нерозчинної речовини відповідними символами:

SO2 + O2 → SO3                            BaO2 → BaO + O2

P2O5+ H2O → H3PO4                                 H2O2 → H2O + O2   

4.     Доповніть схеми реакцій і назвіть продукти реакцій:

S + O2

CO2 + H2O  

CaO + H2O  

5. Обчисліть маси цукру і води, необхідні для приготування розчину масою 500 г з масовою часткою цукру 3%.                                    

 

 

 

Підсумкова контрольна робота за курс хімії

8 клас

І  варіант

1. Складіть графічну електронну формулу елемента з порядковим номером 15. Складіть формули його вищого оксиду та гідратів цього оксиду. Зазначте хімічний характер оксиду та гідратів.

2. Випишіть із поданого переліку в окремі стовпчики формули сполук, у яких хімічний зв'язок ковалентний неполярний, ковалентний полярний, йонний:  H2, HBr, Na2O, CaO, CO2, CO, O2, NO2, K3N, NH3, N2, NF3, F2, OF2, MgF2.

3.  Закінчте рівняння реакцій:

а)  НCl  + Al                          б) СO2  + КОН →

в)  ВаО + SO3                         г)  НNO3 + Mg (ОН)2

                    д) Н2SO4 +  СuО   

4. Назвіть елемент за такими даними: належить до ІІ групи періодичної системи хімічних елементів, молярна маса його гідроксиду дорівнює 74 г/моль

5. Яка маса нітратної кислоти витратиться на нейтралізацію 4г натрій гідроксиду?

ІІ варіант

1.     Складіть графічну електронну формулу елемента з порядковим номером 7. Складіть формули його вищого оксиду та гідратів цього оксиду. Зазначте хімічний характер оксиду та гідратів.

2.     Випишіть із поданого переліку в окремі стовпчики формули сполук, у                       яких хімічний зв'язок ковалентний неполярний, ковалентний полярний, йонний:  SO3, Br2, P2O5, Na3N, PH3, I2, F2, MgO, P2O5, Cl2, HI, K2O, BaO, SO2, CaF2.

      3. Закінчте рівняння реакцій:

а)  Al(OН)3                                               б) ZnО + НCl

в)  СаО + Н2O                                       г)  НNO3 + Ва(ОН)2

д) Н3РO4 + Nа   

4. Назвіть елемент за такими даними: належить до І групи періодичної системи хімічних елементів , молярна маса його оксиду дорівнює 62 г/моль.

5. Знайти масу солі, що утвориться при взаємодії кальцій оксиду масою 5,6 г з хлоридною кислотою.

 

 

Підсумкова контрольна робота за курс хімії

9 клас

І  варіант

1.     1. Складіть молекулярні та йонно - молекулярні рівняння для схем:

ВaCl2 + MgSO4

FeSO4 + NaOH

AgNO3 + K3PO4

2.     Доберіть коефіцієнти методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:

Na + Cl2NaCl

P2O3 + O2P2O5

3.     Складіть рівняння реакції повного згоряння пропану. Який об`єм кисню потрібний для повного згоряння пропану об`ємом 5,6 л (н.у.)?

4.     У двох пробірках містяться дві рідини – етанол і гліцерол. Як можна їх розрізнити?

5. Обчисліть масу осаду, який утворився при зливанні розчину, що містить ферум (ІІІ) хлорид у достатній кількості, та 200 г розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 0,24.

ІІ варіант

1.     Складіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння для схем:

Вa(OH)2 + HCl →

K2S + H2SO4

AgNO3 + AlCl3

2.     Доберіть коефіцієнти методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:

K + F2KF

NO + O2NO2

3. Обчисліть об`єм водню (н.у.), з яким взаємодіє етен масою 7г.  

4. Як відрізнити розчин оцтової кислоти від хлоридної кислоти?  

5. До розчину калій карбонату масою 200 г із масовою часткою солі 6,9% додавали хлоридну кислоту до припинення виділення газу. Обчисліть об`єм газу, що виділився.

                                     

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар