пʼятниця, 3 липня 2020 р.

Задачі ужиткового змісту


 11 клас

1.     При недостачі Нітрогену у грунті листя яблуні стає блідо- зелене, рано жовтіє і опадає. Який об'єм 2 % розчину амоній нітрату густиною 100 6 г /. літр слід внести для живлення яблуневого саду площею 100 м квадратних при нормі 50 г речовини на метр квадратний
ДАНО:
W(NH4NO3)=2%                        1 м2  ----- 50 г
Р(NH4NO3) =1006г/ л                 100м2------х г
S 150м2
Норма=50 г/ м2                                           х=5000г.
ЗНАЙТИ :                                   m (розчину)= m речовини/w x 100%
V( NH4NO3)-?                             m(розчину)=5000г  / 2% x 100%=250000г
                                                      V(NH4NO3)=250000г/1006 г/=248,5 л.
     ВІДПОВІДЬ: 248.5 л


2.     Який об'єм вуглекислого газу займуть пори бісквітного торту, якщо для його приготування використали 2 г питної соди з масовою часткою домішок 0.1%  і оцтову кислоту. Кількістю вуглекислого газу, який потрапив у повітря знехтувати .

ДАНО:                                1.998 г                                                                  x л
m(NaHCO3)=2 г               NaHCO3+ CH3COOH = CH3COONa+ H2O+ CO2
Wд. (NaHCO3)=0.1%       84г     .                                                               22.4л
ЗНАЙТИ:                          М(NaHCO3)=23+1+12 +16 3=84г/моль
v(CO2)-?                               m(NaHCO3)=84г.- за рівнянням
                                         m   чистого( NaHCO3 )=2г x0, 999 =1.998 г.    
                                      V(CO2)=22.4 л  -за рівнянням
                                      V(CO2)=22.4л   x 1,998г /    84г   =0.532л   
ВІДПОВІДЬ: 0.532л.

 10 КЛАС     

3   Кожен гектар посівів пшениці за літо виділяє в атмосферу кисень масою 15 тонн.  Яка маса крохмалю утворюється при цьому ?

ДАНО:
m(O2)=15 тон       6CO2+6H2O=C6H12O6+6O2
ЗНАЙТИ:                X тонн ( глюкози)------15 тонн (кисню)
M((C6H10O5)n)-?    180 тонн (глюкози)------192 тонн
                                  Х=14.06 тонн(глюкози)
                                  З  глюкози утворюється  крохмаль.
                                  C6H12O6= (C6H10O5)n+ n H20
                                   14.06 тонн ---------х1 тонн(крохмалю)
                                     180 тонн(глюкози)----------162 тонн
                                     Х1=12.6 тонн 

ВІДПОВІДЬ:12.6 ТОНН

  
   9 КЛАС

4Під час захворювання порожнини рота для полоскання застосовують 2% розчин питної соди( NaHCO3.) Обчисліть масу соди і об'єм води, необхідний для приготування 200 г розчину .


ДАНО:
m(розчину)=200г     m( речовини)=m(розчину) x W  / 100%
W= 2%
ЗНАЙТИ:                    m (речовини)=200г x 2% /100%= 4(г)
m (cоди)-?                   m(H2O)=200-4 =196 г.
m(  H20)-?                    V(H2O)=196г./1г/мл= 196 мл
  ВІДПОВІДЬ:4  соди ,   196 мл. води


5.  Скільки кг цукру можна добути з 50 кг буряка, якщо вміст сахарози у ньому 18 %

ДАНО:
m(буряка)=50 кг             50 кг x 18%  /100% = 9кг
W(C12H22O11)=18%
ЗНАЙТИ :
m(C12H22O11)-?
ВІДПОВІДЬ: 9 кг цукру(якщо не враховувати виробничі втрати)
.
 6.  Для приготування зволожуючого розчину змішали 2 чайні ложки гліцерину і 6 столових ложок води. Обчисліть масову частку гліцерину у такому розчині, якщо одна чайна ложка гліцерину 5 мл, одна столова ложка води 15 мл, густина гліцерину 1,26 г./мл 
 ДАНО:
6 столових ложок води(H2O)
2 чайні ложки гліцерину(C3H8O3)    W=  mречовини  /mрозчину x 100%
V1 чайної ложки гліцерину=5мл         V(H20)=90 мл
V1 столової ложки води=15 мл            V(C3H8O3)=10 мл
р гліцерину=1.26г мл                           m(H20)=90мл x/ мл  =90г
ЗНАЙТИ:                                                m(C3H8O3)=10 мл  x 1,26 г/ мл=12,6г
W(C3H8O3)-?                                          m розчину=90+12.6=102.6 г
                                                                 W=12,6  / 102,6x 100%=12,28%
 ВІДПОВІДЬ:12,28%
                                          
7.  У результаті укусу мурахи у людини виникають неприємні відчуття .Вони спричинені речовиною органічного походження, яка складається з 26.08% Карбону ,  4.35 % Гідрогену , 69.56 % Оксигену. Знайти формулу речовини.
ДАНО:
W(C)= 26,08%  Нехай маса речовини 100 г
W(H)=4,35%      Яка  маса  кожного елемента у сполуці?
W(O)=69,56%    m(C)=26,08% x 100г/100%=26,08 г.
ЗНАЙТИ:           m(H)=4,35% x 100г /100%=4,35 г
СXHYOZ---?          m(O)=69,56% x 100 г / 100%=69,56 г
                             Яка кількість речовини кожного елемента?
                             n=m/M
                             n(C)=26,08  г /  12 г/ моль= 2,17  моль
                             n(H)=4,35г /   1г / моль = 4,35 моль
                             n(O)=69,56 г /   16г / моль= 4. 34 моль
                              n(C)  : n(H)  : n(O)==2,17 : 4,35 :  4,34        1: 2 : 2
                              C H2 O2- МУРАШИННА(МЕТАНОВА )КИСЛОТА
ВІДПОВІДЬ: МУРАШИННА КИСЛОТА.

8 клас
8.  Гемоглобін- це речовина, яка входить до складу крові людини і тварини, зв'язується з киснем ,забезпечуючи його перенесення до тканин. Скільки атомів заліза міститься в гемоглобіні крові здорової людини , якщо маса цих атомів 3 г.

ДАНО:
m(Fe)=3г.    N(Fe)=n x Na
ЗНАЙТИ:     Na= 6,02 1023 моль-1
N(Fe)=?       n= m/M
                    M(Fe)=56г/ моль
                     n=3г/56 г моль= 0,05 моль
                     N=6,02 10 23моль-1 x 0,05 моль = 0, 301 x10 23
    ВІДПОВІДЬ :0.301x 1023
9 У магазині Марійка купила цукерки LiON  , прийшовши додому вона помітила що у назві цукерок є три хімічні елементи. Знайдіть  дані елементи у ПС , назвіть їх місце у ПС, напишіть вищі оксиди, та електронні формули даних елементів.

Li-2 період , перша група, головна підгрупа, вищий оксид Li2O , електронна формула- 1s22s1
O -2 період, шоста група, головна підгрупа  , електронна формула- 1s2 2s2 2p4.
N—2 період, п*ята група, головна підгрупа , вищий оксид N2O5 , електронна формула- 1s2 2s2 2p67 клас
10.  Щоб зрізані квіти довше зберігалися  їх часто підживлюють розчином цукру. Для виготовлення такого розчину цукор масою 10 г розчиняють у воді об'ємом 100 мл .Обчисліть масову частку розчиненої речовини в добутому розчині.

ДАНО:
m(цукру)=10г.       W=m(речовини)/ m(розчину) x  100%
V(H2O)=100мл.     m(H2O)=V x р
ЗНАЙТИ:                  m(H2O)=100мл. x 1 г/ мл.= 100 г.
W (речовини)-?       m(розчину    )=100+10=110 г.
                                  W=10/110 x  100%=9,09%
   ВІДПОВІДЬ:  9.09%


11.Речовина,  яку використовують у кулінарії як розпушувач тіста, має назву бікарбонат натрію або натрій гідрогенкарбонат( в народі питна сода)має формулу NaHCO3. Визначте масову  частку С  у цій сполуці.
ДАНО:
NaHCO3             W=n x  Ar/Mr x 100%        Mr(NaHCO3)=23+1+12+16 3=84
ЗНАЙТИ:          W(C)=1 12/84 x 100%=14,28% 
W(С)-?                Відповідь: w(c)=14,28%


Немає коментарів:

Дописати коментар