четвер, 3 грудня 2020 р.

ІІ етап олімпіади з хімії 29 листопада 2020 року - 8 клас, завдання і розв`язки

 

Завдання і розв`язки ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії

29 листопада 2020 року

8 клас

Задача 1.

До розчину калій гідроксиду з умістом лугу 1,2 моль долили розчин, що містить 80 г купрум (ІІ) сульфату. Обчисліть масу осаду, що утворився.

Розв`язок

1.     Обчислимо кількість речовини купрум (ІІ) сульфату.  М(CuSO4) = 160г/моль.

n(CuSO4) = 80 г : 160г/моль = 0,5 моль

2.     Складаємо рівняння реакції:

CuSO4 + 2KOH = Cu(OH)2↓ + K2SO4.

З рівняння реакції видно, що 1 моль купрум (ІІ) сульфату взаємодіє з 2 молями КОН. Отже, на реакцію з 0,5 моль солі піде 1 моль лугу. Калій гідроксид взято у надлишку, тому вихід  Сu(OH)2 обчислюємо, виходячи з кількості купрум (ІІ) сульфату.

M(Cu(OH)2) = 98г/моль.

nCu(OH)2 = nCuSO4 = 0,5моль.

mCu(OH)2 = 0,5 · 98 =49 г.

Відповідь: маса осаду становить 49 г.

(10 балів)

Задача 2.

У дві пробірки помістили однакові маси калій перманганату  та калій нітрату. Кожну з них  прожарили до постійної маси. Запишіть рівняння реакцій, що відбуваються, та вкажіть, в якій колбі маса твердого залишку більша. Відповідь підтвердьте відповідними обчисленнями.

Розв`язок                                                                                          

2 KMnO4 K2MnO4  + MnO2 + O2

Залишок= 89,87 г.

2 KNO3 →2KNO2  + O2

Залишок= 84,16 г

(10 балів)

 

Задача 3.

 Мідні руди вважаються багатими, якщо містять понад 3% міді ( за масою) , і бідними , якщо містять менше, ніж 2 % міді. До якого типу слід зарахувати руду, яка містить 4% мінералу CuFeS2? Відповідь підтвердіть розрахунками.

 13 балів.

Розв’язок.

Масова частка Купруму в мінералі    ω(Cu) = M (Cu)  / M(CuFeS2)  = 64 г/моль / 184 г/моль= 0,35

Визначимо масу міді в 100г руди

m (Cu) = ω(Cu) . m(CuFeS2)  = ω(Cu) . m(CuFeS2)  m(руди)= 0,35 .  0,04.   100 = 1,4г

Масова частка Купруму в руді  ω(Cu) =1,4г / 100 .  100 % = 1,4 %

Таким чином , руда містить лише 1,4% міді, тому її слід вважати бідною.

 

Задача 4.    Вкажіть протонне число елемента, якщо він знаходиться в ІV групі, а масова частка Оксигену у вищому оксиді цього елемента дорівнює 21,23%.

Розв’язок.

 Якщо елемент знаходиться в IV групі, то формула його оксиду ЕО2. Масова частка Оксигену у вищому оксиді становить 21,23%, тоді масова частка елемента буде 100% - 21,23% = 78,77%.

Складаємо пропорцію:

21,23 : 32 = 78,77 : х

х = 119

Отже, відносна атомна маса елемента становить 119,

цей елемент – Станум, протонне число  50.

Відповідь:  Протонне число елемента становить 50, це Станум.

9 балів

Задача 5.

Які гази легші чи важчі за повітря і в скільки разів: озон (O3), амоніак (NH3), метан (CH4), ацетилен (C2H2), хлор (Cl2).

Розв`язок

М(повітря) = 29 г/моль;        М(озону) = 48 г/моль;       М(амоніаку) = 17 г/моль;         М(метану) = 16 г/моль;

М(ацетилену) = 26 г/моль;             М(хлору) = 71 г/моль.

8 балів

Немає коментарів:

Дописати коментар