четвер, 3 грудня 2020 р.

ІІ етап олімпіади з хімії 29 листопада 2020 року - 9 клас, завдання і розв`язки

 

Завдання і розв`язки ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії

29 листопада 2020 року

9 клас

Задача 1. У розчин сульфатної кислоти, яка взята у надлишку, помістили 27 г суміші міді й алюмінію. Виділилось 6,72 л газу (н.у.). Обчисліть масову частку міді в суміші (%). 10 балів.

Маса алюмінію:

х г                                               6,72 л

2Al    +   3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2

54 г                                             67,2 л

            х = 5,4 г

 Знаходимо масу міді в суміші:

m(Cu) = 27г – 5,4г = 21,6г

Масова частку міді становить:

w(Cu) =  = 0,8 (80%).

Відповідь:  Масова частка міді в суміші становить 80%.

Задача 2. Кальцій оксид, маса якого 28г, помістили у 0,099 л води. Обчисліть кількість речовини води (моль) в розчині. 10 балів.

Рівняння реакції:

CaO + H2O = Ca(OH)2

Кількість речовини кальцій оксиду:

n(CaO) =  = 0,5 моль.

Маса води:

m ( води) = 1 · 99 = 99 г

Кількість речовини води:

n( води = 5,5моль.

В розчині води залишається:

      5,5 – 0,5 = 5 моль.

Відповідь: 5 моль

Задача 3.    Мідний купорос масою 240 г розчинили у 760 мл води. Знайдіть масову частку купрум (ІІ) сульфату у розчині та масу натрій гідроксиду, необхідного для осадження катіонів Купруму. (10 балів).

 m (H2O) = 760 г

 m (р-ну) = 240 + 760 = 1000 г


 


СuSO4 · 5H2O  =   CuSO4+ 5H2O               m (CuSO4) = 153, 6

 w (CuSO4) = 153, 6 / 1000 = 0, 1536 = 15, 36%

    153.6г         х г

 CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4  

     160 г         80 г

  153,6 : 160 = х : 80

х  = 76,8 г

 m (NaOH) = 76, 8 г

Відповідь:15,36 %, 76,8 г.

Задача 4.

На безбарвну кристалічну сіль натрію подіяли надлишком концентрованої сульфатної кислоти. При цьому виділився  безбарвний газ з різким запахом, що складається з атомів двох елементів, густина якого за повітрям - 1,259 . Одержаний газ був повністю поглинутий 250г 4% розчину натрій гідроксиду. Яка речовина і в якій кількості була одержана в розчині, якщо краплина лакмусу забарвлює цей розчин у фіолетовий колір. (10 балів).

Знаходимо молярну масу невідомого газу

М(газу) / М(повітря) = 1,259

М(газу) = 36,5 г/моль.

     2NaCl + H2SO4  = Na2SO4  + 2HCl  

   HCl   +   NaOH = NaCl + H2O (нейтральний розчин)

m (NaOH) = 10г

ν(NaOH) = 0,25 моль

ν(NaOH) = ν(NaCl) = 0,25 моль    m(NaCl) = 0,25 моль . 58,5 г/моль = 14,6г

Задача 5.

Суміш солей натрій і калій бромідів застосовують у медицині в разі розладу нервової системи. Обчисліть кількість йонів Брому, які надходять до організму після прийому десертної ложки (10мл) розчину, що містить в 1л по 30г зазначених солей. 10 балів.

m(NaBr) = m(KBr) = 0,030 г /мл . 10мл = 0,3г

ν(NaBr) =0,0029моль

ν(КBr) = 0,0025моль

Кількість йонів Брому у розчині

νзаг =  0,0029 моль + 0,0025 моль = 0,0054 моль

N( ) = 0.0054 . 6,02 . 1023  = 3,25. 1021 йонів.

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар