пʼятниця, 3 грудня 2021 р.

8 клас 2021 ІІ етап олімпіади

 

  Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії

8 клас                                     26 листопада 2021 року

Тести

1. Вкажіть протонні числа елементів, що мають однакову кількість електронів на зовнішньому рівні:

А) 5;               Г) 7;

Б) 21;             Д) 14;

В) 6;               Е) 8.

Правильна відповідь: В, Д

2. У головних підгрупах знизу вгору металічні властивості:

А) посилюються;

Б) не змінюються;

В)послаблюються.

Правильна відповідь: В

3. Які пари хімічних елементів мають найбільш подібні властивості:

А) Na та Mg;

Б) Ti та C;

В) Br та Cl.

Правильна відповідь: В

4. Розташуйте елементи за зменшенням радіуса атома:

А) B;

Б) O;

В) C;

Г) N.

Правильна відповідь: А, В, Г, Б.

5. Вкажіть протонні числа елементів, що мають однакову кількість електронних шарів:

А) 10 та 11;

Б) 11 та 15;

В) 15 та 23;

Г) 6 та 22.

Правильна відповідь: Б

6. Вкажіть кількість протонів та нейтронів у ядрі атома Цинку:

А) 30;

Б) 35;

В) 65;

Г) 95.

Правильна відповідь: А, Б

7. Вкажіть елемент, якому відповідає електронна формула 1s22s22p63s1:

А) Кальцію;

Б) Натрію;

В) Фосфору;

Г) Манію.

Правильна відповідь: Б

8. Вкажіть, який елемент утворює сполуку з Гідрогеном типу ЕН3:

А) Карбон;

Б) Сульфур;

В) Арсен;

Г) Хлор.

Правильна відповідь: В

9. Установіть відповідність між електронною формулою елементів та їх вищими оксидами:

1. 1s22s2                         А) Е2О7

2. 1s22s22p3              Б) Е2О

3. 1s22s22p63s1                В) ЕО

4. 1s22s22p1                       Г) Е2О5

                                                      Д) Е2О3

Правильна відповідь: 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-Д

10. Установіть відповідність між електронною формулою і групою, в якій розташованих елемент:

1. 1s22s1                                  А) IV

2. 1s22s22p63s23p5              Б) VI

3. 1s22s22p63s2                               В) I

4. 1s22s22p2                                       Г) II

5. 1s22s22p63s23p4                       Д) VII

Правильна відповідь: 1-В, 2-Д, 3-Г, 4-А, 5-Б

 

 

 

Завдання 1.

У Давньому Римі з простої речовини, яку утворює певний елемент, були виготовлені водопровід, монети, кухонний посуд. Це призвело до масового отруєння. Ця речовина поражає нервову і кровоносну системи, кістковий мозок. Назвіть цей елемент, якщо масова частка Оксигену в його вищому оксиді становить 13,37 %, а з Гідрогеном він утворює сполуку EH4.

Розв`язок

1.     Якщо формула сполуки цього елемента з Гідрогеном EH4, то у вищому оксиді  його валентність – IV. Отже, формула вищого оксиду EO2.

За формулою

w(E) =   

складаємо рівняння, де Ar(E) = x

0,1337 =

звідки х = 207.

Отже, 207 – це відносна атомна маса свинцю (Pb).

Завдання 2. Маринад для маринування помідорів готують за таким рецептом: вода масою 1300г, натрій хлорид (кухонна сіль) - 60г, цукор – 80г і оцет масою 100г з масовою часткою оцтової кислоти 5%. Обчисліть масові частки кожної речовини в такому розчині.

Розв`язок

1.     Знаходимо масу розчину:

1300 г + 60 г + 80 г + 100 г = 1540 г.

2.     Знаходимо масові частки кожної речовини в розчині:

W(кухонної солі) = 60 г/1540 г = 0,039 = 3,9%

W(цукру) = 80 г/1540 г = 0,052 = 5,2%

W(оцтової кислоти) = 5 г/1540 г = 0,0032= 0,32%

Завдання 3. Для одержання цинк сульфіду (ZnS) витрачається 3,25г цинку й 1,6г сірки. Скільки грамів цинк сульфіду утвориться? Який склад речовини у відсотках?

Розв`язання

Дано: m(Zn) = 3,25г    Складаємо рівняння реакції взаємодії цинку із

m(S) = 1,6г                  сіркою:  Zn + S = ZnS                     

m (ZnS) - ?                   Із цього рівняння випливає, що мольне

w(Zn) – ?                      співвідношення реагентів:

w(S) -?                           n(Zn) : n(S) = 1 : 1

                     Обчислюємо кількість речовини реагентів:

                                       n = m

M(Zn) = 65г/моль

n(Zn) = Zn) = 3,25г : 65г/моль = 0,05 моль

М(S) = 32г/моль

n(S) = 1,62г : 32г/моль = 0,05 моль.

За рівнянням реакції, n(Zn) = n(S) = n(ZnS), отже

   n(ZnS) = 0,05 моль

    Mr(ZnS) = 97,

 m(ZnS) = n(ZnS) · M(ZnS) = 0,05моль · 97г/моль = 4,85г.

Обчислюємо масові частки елементів:

w(Zn) =

 w(S) = =  = 0,33

Відповідь: m(ZnS)=4,85г;  w(Zn) = 67%;  w(S)=33%.

Завдання 4. Визначте хімічну формулу сполуки хімічного елемента й Оксигену та відносну атомну масу металічного елемента, якщо кількість атомів металічного елемента й Оксигену в сполуці однакова, а маса атомів металічного елемента відноситься до маси атомів Оксигену як 5:2.

 

                                За умовою задачі

                            , тобто           

                                                            

                            М(Ме) = М(О) = · 16.

                               Обчислюємо М(Ме) = 40г/моль.

Знаходимо елемент в періодичній системі. Це Кальцій.

Формула сполуки – СаО.

Відповідь:   Ar(Me) = 40.              Формула сполуки – CaO.

Завдання 5. У трьох посудинах, що мають однаковий об’єм, за однакових умов містяться кисень, озон і вуглекислий газ. У якій посудині атомів менше? Відповідь обґрунтуйте.

Розв`язання

У трьох посудинах, що мають однаковий об’єм, за однакових умов міститься однакова кількість молекул. Але молекули мають різну кількість атомів: кисень О2 – два атоми, озон О3 – три атоми, вуглекислий газ СО2 – три атоми.

Тому менше атомів у посудині з киснем, більша й однакова кількість атомів у посудинах з озоном й вуглекислим газом.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар