четвер, 2 вересня 2021 р.

Календарно-тематичне планування уроків хімії -7 клас - 2 варіант - 2021-2022н.р.

 

Календарно-тематичне планування уроків хімії

2021 – 2022 навчальний рік

 7 клас

№ /

Дата

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

УЧЕНЬ/УЧЕНИЦЯ:

Практична частина

ВСТУП (5 годин)

1

Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток.)

 

Ціннісний компонент:

Висловлює судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку

Демонстрації:

1. Взаємодія харчової соди

 ( натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів. 

2

Короткі відомості з історії хімії.

Захист навчальних проектів:

1.Хімічні речовини навколо нас.

2. Історичне значення вогню. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

 

Діяльнісний компонент: знаходить інформацію згідно теми уроку, співпрацює з іншими;

Виявляє ініціативу, веде діалог для розв`язання поставленого завдання;

бере участь в обговоренні питань, висловлюючи власну думку;

складає письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його, використовуючи наукову українську мову.

Ціннісний компонент:

Критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується етичних принципів поводження з інформацією; популяризує хімічні знання; вірить у себе, власні можливості.

 

3

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека).

Знаннєвий компонент: називає лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії;

знає і розуміє правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії;

 пояснює призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії.

Діяльнісний компонент: дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.  

Ціннісний компонент: усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішень.

Лабораторний дослід 1.

 Дослідження будови полум`я

4

Марковання небезпечних речовин.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток).

Ціннісний компонент:

висловлює судження про доцільність маркування небезпечних речовин, які входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів;

робить висновки щодо безпечного використання речовин з урахуванням їхнього марковання;

усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішень.

Лабораторний дослід 2.

Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

5

Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

Практична робота 1.

Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека).

 

Діяльнісний компонент: виконує найпростіші лабораторні операції з використанням  лабораторного посуду і обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.  

Ціннісний компонент: усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішень.

Практична робота 1.

Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій.

Тема 1.

Початкові хімічні поняття (22 год.)

6

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми.

Діяльнісний компонент: розрізняє фізичні тіла, матеріали, речовини, молекули, атоми.

 

7

 Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні властивості речовин. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

 

Діяльнісний компонент: розрізняє фізичні властивості речовин.

 Ціннісний компонент: робить висновки на основі спостережень

(при допомозі вчителя).

 

Лабораторний дослід 3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

8

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні.) (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека).

Діяльнісний компонент: розрізняє чисті речовини і суміші, називає способи розділення сумішей.

 

 

9

Способи розділення сумішей

Діяльнісний компонент: називає способи розділення сумішей.

 

10

Практична робота 2. Розділення сумішей

Діяльнісний компонент: складає план розділення сумішей;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей.

Ціннісний компонент: усвідомлює необхідність збереження власного здоров`я і довкілля при використанні хімічних речовин;

робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).

Практична робота 2. Розділення сумішей

11

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів.

Знаннєвий компонент: називає хімічні елементи (не менше 20) за сучасною науковою номенклатурою, записує їхні символи;

найпоширеніші хімічні елементи у природі.

 

Демонстрація 3. Періодична система хімічних елементів.

12

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

Діяльнісний компонент: використовує періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;

робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).

Демонстрація 3. Періодична система хімічних елементів.

13

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека).

Знаннєвий компонент: пояснює зміст хімічних формул;

наводить приклади простих і складних речовин;

Діяльнісний компонент: розрізняє прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали;

 описує кількісний і якісний склад речовин за хімічними формулами.

Ціннісний компонент: висловлює судження про багатоманітність речовин;

робить висновки на основі спостережень ( за допомогою вчителя).

Лабораторний дослід 4. Ознайомлення зі зразками простих та складних речовин.

14

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека).

Знаннєвий компонент: знає основні властивості металів й неметалів;

Діяльнісний компонент: розрізняє металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали.

Ціннісний компонент: висловлює судження про відмінність металів від неметалів;

робить висновки на основі спостережень ( за допомогою вчителя).

Демонстрація 4. Зразки металів і неметалів.

15

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

Діяльнісний компонент:

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів

 

16

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук

Діяльнісний компонент:

визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук

 

17

Вправи на складання формул бінарних сполук і визначення валентності за формулами бінарних сполук

Діяльнісний компонент:

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів, визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук

 

18

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою

Діяльнісний компонент:

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою

Розрахункові задачі

1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

19

Масова частка елемента в складній речовині

(Реалізація наскрізних змістових ліній: підприємливість і фінансова грамотність).

Діяльнісний компонент:

Обчислює масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обгрунтовуючи спосіб розв`язання.  

Розрахункові задачі

2. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

3.Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.

20

Розв`язування розрахункових задач

1.Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

2.Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

3.Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність).

Діяльнісний компонент: використовує алгоритмічні, пропонує евристичні методи для розвязування задач;

висловлює власну думку щодо способу розвязання задачі;

пояснює спосіб розвязання задачі;

веде діалог задля досягнення мети під час виконання завдань.

Ціннісний компонент: виявляє ініціативність до роботи;

відповідально відноситься до виконання рішення;

вірить у себе, у власні можливості.

Розв`язування розрахункових задач

1.Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

2.Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

3.Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.

21

Контрольна робота

 

 

22

Фізичні і хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека).

Знаннєвий компонент: наводить приклади хімічних явищ у природі і побуті.

Діяльнісний компонент: розрізняє фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин;

спостерігає хімічні й фізичні явища;

описує явища, які супроводжують хімічні реакції;

Ціннісний компонент: робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).  

Домашній експеримент: 1.Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

23

Хімічні властивості речовин.

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека).

Знаннєвий компонент: знайомиться з хімічними явищами.

Діяльнісний компонент:

спостерігає хімічні явища;

описує явища, які супроводжують хімічні реакції;

дотримується правил поведінки в кабінеті хімії та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії.

Ціннісний компонент: робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).  

Лабораторні досліди 5-9. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

24

Практична робота 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека).

Діяльнісний компонент:

описує явища, які супроводжують хімічні реакції;

дотримується правил поведінки в кабінеті хімії та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей.

Ціннісний компонент: робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя);

усвідомлює необхідність збереження власного здоров`я і довкілля при використанні хімічних речовин;

виробляє власне ставлення до природи як найвищої цінності.  

Практична робота 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів.

25

Захист навчальних проектів:

3. Хімічні явища у природі.

4. Хімічні явища у побуті.

5. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.

6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Здоров`я і безпека).

Діяльнісний компонент: добирає хімічну інформацію в групі, співпрацює з іншими;

Виявляє ініціативність, веде діалог задля розвязання поставленого завдання;

бере участь в обговоренні питань, висловлюючи свою думку;

складає в групі письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його, використовуючи наукову українську мову.

Ціннісний компонент: критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

дотримується етичних принципів поводження з інформацією;

популяризує хімічні знання;

вірить у себе, у власні можливості.

 

26

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Підприємливість і фінансова грамотність).

Знаннєвий компонент: пояснює суть закону збереження маси речовини.

Ціннісний компонент: висловлює судження про значення закону збереження маси речовини;

робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).  

Демонстрація 5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

27

Хімічні рівняння.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній: Підприємливість і фінансова грамотність).

Знаннєвий компонент: висловлює судження про те , що в природі ніщо не зникає безслідно і не утворюється з нічого;

пояснює суть рівнянь хімічних реакцій згідно закону збереження маси речовини

Ціннісний компонент:   

робить висновки на основі спостережень про важливість закону збереження маси речовини (за допомогою вчителя). 

 

Тема 2.Кисень (11 годин).

28

Повітря. Його склад. (Реалізація наскрізних змістових ліній: Екологічна безпека і сталий розвиток).

Знаннєвий компонент: називає якісний та кількісний склад повітря;

Діяльнісний компонент:   

робить висновки на основі спостережень про важливість чистоти повітря (за допомогою вчителя). 

 

29

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню. (Реалізація наскрізних змістових ліній:  Екологічна безпека і сталий розвиток).

Знаннєвий компонент: називає склад молекул кисню, фізичні властивості кисню;

Діяльнісний компонент:   описує поширення Оксигену в природі; історію відкриття кисню, його фізичні властивості.

 

30 -31

Добування кисню в лабораторії (на прикладі гідроген пероксиду і води) та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній:  Екологічна безпека і сталий розвиток).

Знаннєвий компонент: називає речовини, з яких добувають кисень;

пояснює суть реакцій розкладу;

має уявлення про каталізатори і їх роль в природі і в промисловості.

Діяльнісний компонент: розрізняє реакцї розкладу;

складає рівняння реакцій добування кисню.   

Демонстрації: 6.Добування кисню з гідроген пероксиду. 7.Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води. 8.Доведення наявності кисню.

32

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення. (Реалізація наскрізних змістових ліній:  Екологічна безпека і сталий розвиток).

 

Знаннєвий компонент: називає речовини, які утворюються при взаємодії кисню з простими речовинами;

пояснює суть реакції сполучення.

Діяльніснийкомпонент:

характеризує хімічні властивості кисню;

 розрізняє реакції сполучення;

складає рівняння реакцій взаємодії кисню з простими речовинами.   

Демонстрація: 9.Спалювання простих і складних речовин.

33

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Умови виникнення та припинення горіння.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній:  Екологічна безпека і сталий розвиток).

 

Знаннєвий компонент: називає склад оксидів;

наводить приклади оксидів;

пояснює суть процесів повільного окиснення і дихання;

знає умови виникнення та припинення горіння.

Діяльнісний компонент: розрізняє процеси горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення;

аналізує умови процесів горіння та повільного окиснення;

дотримується запобіжних заходів під час використання процесів горіння;

усвідомлює наслідки небезпечного поводження з вогнем.

 

34

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду). (Реалізація наскрізних змістових ліній:  Екологічна безпека і сталий розвиток. Громадянська відповідальність).

Знаннєвий компонент: наводить приклади оксидів;

пояснює суть процесів окиснення.

Діяльнісний компонент: характеризує хімічні властивості кисню;

складає рівняння реакцій кисню з метаном, гідроген сульфідом.

 

Демонстрація 9. Спалювання простих і складних речовин.

35

Практична робота 4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній:  Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність).

Знаннєвий компонент: пояснює суть реакції розкладу, роль каталізатора у хімічній реакції.

Діяльнісний компонент:

складає рівняння реакцій добування кисню з гідроген пероксиду;

використовує лабораторний посуд для добування і збирання кисню;

визначає наявність кисню дослідним шляхом;

дотримується інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в кабінеті хімії.

Практична робота 4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.

36

Колообіг Оксигену в природі. Озон.

(Реалізація наскрізних змістових ліній:  Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність).

Знаннєвий компонент: називає склад молекул кисню і озону.

Діяльнісний компонент: пояснює суть колообігу Оксигену.

Ціннісний компонент:   обгрунтовує застосування кисню;

оцінює значення озону в атмосфері, вплив діяльності людини на стан атмосфери.

 

37

Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній:  Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність).

Знаннєвий компонент: називає якісний та кількісний склад повітря.

Діяльнісний компонент: пояснює застосування та біологічну роль кисню.

Ціннісний компонент:   обгрунтовує застосування кисню;

оцінює значення кисню в життєдіяльності організмів,  атмосфері, вплив діяльності людини на стан повітря;

усвідомлює відповідальність за збереження повітря від шкідливих викидів.

 

38

Узагальнення та систематизація знань з теми «Кисень».

 (Реалізація наскрізних змістових ліній:  Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність).

Діяльнісний компонент: добирає хімічну інформацію в групі, співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, веде діалог задля розв`язання поставленого завдання;

бере участь в обговоренні питань, висловлюючи свою думку;

складає в групі письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його, використовуючи наукову українську мову.

Ціннісний компонент:  критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

 дотримується етичних принципів поводження з інформацією;

популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

Захист навчальних проектів: 7.Проблема забруднення повітря та способи розв`язування її. 8.Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.

Тема 3. Вода (13 год.)

39

Вода, склад і молекули, поширеність у природі, фізичні властивості.

Вода – розчинник.  (Реалізація наскрізних змістових ліній:  Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність).

Знаннєвий компонент: називає склад молекули води;

наводить приклади водних розчинів.

Діяльнісний компонент: описує поширення води у природі, фізичні властивості води;

 

 

40

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

(Реалізація наскрізних змістових ліній:  Підприємливість і фінансова грамотність).

Знаннєвий компонент:

наводить приклади водних розчинів.

Діяльнісний компонент: розрізняє розчинник і розчинену речовину;

 

 

41

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній:  Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність).

Знаннєвий компонент: знайомиться із способами визначення кількісного складу розчину;

Діяльнісний компонент: обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об`єм води в розчині, обираючи і обгрунтовуючи спосіб розв`язання;

Ціннісний компонент:   використовує отримані знання в повсякденному житті.

 

42

Виготовлення розчину

(Реалізація наскрізних змістових ліній:  Здоров`я і безпека. Підприємливість і фінансова грамотність).

Знаннєвий компонент: знайомиться із способами визначення кількісного складу розчину;

Діяльнісний компонент: обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об`єм води в розчині, обираючи і обгрунтовуючи спосіб розв`язання;

Ціннісний компонент:   використовує отримані знання в повсякденному житті.

Демонстрація

10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини

43

Розрахункові задачі 4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині

(Реалізація наскрізних змістових ліній: Підприємливість і фінансова грамотність).

Діяльнісний компонент: обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об`єм води в розчині, обираючи і обгрунтовуючи спосіб розв`язання;

Ціннісний компонент:   використовує отримані знання в повсякденному житті.

Розрахункові задачі 4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині

 

44

Практична робота 5.

Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

(Реалізація наскрізних змістових ліній:  Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність).

Діяльнісний компонент: самостійно обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об`єм води в розчині, обираючи і обгрунтовуючи спосіб розв`язання;

Ціннісний компонент:   виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини.

Практична

 робота 5.

 Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

 

45-46

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори.

(Реалізація наскрізних змістових ліній:  Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.)

Знаннєвий компонент: наводить приклади формул кислот і основ;

має уявлення про індикатори.

Діяльнісний компонент: складає рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;

розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги.

 

Демонстрації:

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

12. Взаємодія фосфору(V) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

Лабораторний дослід  10. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами

47

Розв’язування розрахункових задач

Коригування знань, розвиток компетентностей.

 

48

Контрольна робота

 

 

49

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній:  Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Громадянська відповідальність. Підприємливість і фінансова грамотність).

Знаннєвий компонент: наводить приклади водних розчинів;

Діяльнісний компонент: описує поширеність води у природі;

використовує здобуті знання та навички в побуті для раціонального використання води та збереження довкілля;

володіє елементарними навичками очищення води в домашніх умовах.

Ціннісний компонент: обгрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;

оцінює роль води в життєдіяльності організмів;

висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону їх від забруднень;

відповідально ставиться до збереження водних ресурсів;

 використовує отримані знання в повсякденному житті.

Домашній експеримент 2. Очищення забрудненої води за допомогою власноруч виготовленого фільтра

50

Узагальнення та систематизація знань з теми “Вода”.

 (Реалізація наскрізних змістових ліній:  Здоров`я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність).

Діяльнісний компонент: добирає хімічну інформацію в групі, співпрацює з іншими;

виявляє ініціативу, веде діалог задля досягнення спільної мети;

бере участь в обговоренні питань, чітко і зрозуміло висловлює свою думку;

складає усне і письмове повідомлення за темою проекту, виголошує його.

Ціннісний компонент: цінує наукову українську мову;

  критично ставиться до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі;

 дотримується етичних принципів поводження з інформацією;

популяризує хімічні знання;

вірить у себе, власні можливості.

Захист проектів:

9. Дослідження якості води з різних джерел.

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

11. Способи очищення води в побуті.

12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблем у вашій місцевості.

13. Еколого-економічний проект “ Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет”

51

Екскурсія.

Орієнтовні об`єкти екскурсій: хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, пожежна частина, водоочисна станція, аптека, краєзнавчий музей.

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар