середа, 14 жовтня 2020 р.

Тарас Н.І., Спільніченко О.І. Контрольна робота - квест "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів"

 

Хімія – це край чудес, де приховане людське щастя. І найвищі завоювання розуму  будуть зроблені в цій галузі. Д.І.Менделєєв.

 

Цитату необхідно поділити на 7 окремих частинок, які учень отримуватиме на певних етапах роботи.  «Хімія» і «Д.І.Менделєєв» мають бути останніми знахідками, а інші частини фраз повинні виявляти в хаотичній послідовності. Адже основне завдання – відтворення тексту.

Надзвичайна пригода. Для вас залишили послання. Але під впливом несприятливих обставин це послання розбилось на шматки і розлетілося в різні боки. Знайдіть його частини та відтворіть зниклий текст. Маршрутний лист стане вашим провідником.

Маршрутний лист 6

Визначення варіанту   Бліц- опитування         Станція  « Дослідницька»         Станція «Математична»        Станція «Упізнай героя»        Станція «Не вгадай»     Станція «Кросворд»      Станція «Пазл».

Визначення варіанту.

Бліц- опитування:

1.      Укажіть малий період

         А) 4;                     Б) 5;                     В) 2;            Г) 6.

2.     До якої до родини  належить елемент з протонним числом, яке було відповіддю на попереднє питання?

Інертні гази.

3.     У якій групі знаходиться родина елементів, названа у попередньому завданні?          8.

4.     Металічний  чи неметалічний елемент має таку кількість електронів, як і відповіді на попереднє завдання.

Неметалічний.

5.     Назвіть родину елементів, яка має типові  ….(вставляєте слово-відповідь з попереднього завдання) властивості.

Галогени.

 

Якщо ви завершили бліц-опитування, отримайте від вчителя 1 фрагмент послання.             (І найвищі завоювання розуму )    

 

 

Наша мандрівка передбачає зупинки на різних станціях.

Станція  « Дослідницька»

Установіть відповідність між назвою простої речовини та кольором і агрегатним станом

         Назва простої речовини                             Колір та агрегатний стан

         1 йод                                                              А жовто-зелена рідина

         2 хлор                                                            Н  червоно-бура рідина

         3 бром                                                            И жовто-зелений газ

         4 фтор                                                            Ц темно-сіра тверда речовина

                                                                                 К жовтуватий газ

 

Отримане слово  ЦИНК приносить 2 фрагмент послання.   

 (де приховане людське щастя.)

 

Станція «Математична»

Розв’яжіть задачу.

Визначте елемент за такими даними: знаходиться в IV групі, відносна молекулярна маса водневої сполуки 32. Вкажіть кількість протонів та нейтронів у ядрі.

Відповідь (Силіцій, 14 протонів і 14 нейтронів) отримуйте наступний фрагмент послання.     (в цій галузі.)

 

Станція «Упізнай героя».

Картка з пропущеними словами–назвами елементів та простих речовин, утворених ними. Заповнити пропуски. 

 

1)З водою ХХХХ реагує повільно, ХХХХ значно швидше, а ХХХХ так швидко й виділяє стільки тепла, що водень, виділяючись, загоряється.

2)До складу повітря, крім кисню й азоту, входять ще п'ять газоподібних простих речовин: ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ. Тривалий час не вдавалося одержати сполуки цих елементів. Їх назвали ХХХХ газами.

 

Відповідь: 1)Літій, натрій, калій.  2)Гелій, неон, аргон, криптон, ксенон. Інертними.

Картку поміняти на наступний фрагмент послання.  (це край чудес)

 

Станція «Не вгадай»

Рівняння    +  2Н2О  =    +  Н2 буде правильним, якщо в пропуск вставити

А)  К2О ;                Б) КОН ;               В) 2 КН ;             Г) 2 КОН

 

Запишіть правильно рівняння, обчисліть суму всіх коефіцієнтів і отримайте наступний фрагмент послання в обмін на відповідь (7).

(будуть зроблені)

 

Станція «Кросворд»

1.Елемент з відносною молекулярною масою 35,5.

2. Цей галоген має у газоподібному стані фіалкове забарвлення.

3.Елемент,  у ядрі якого є 12 протонів і 12 нейтронів.

4. Елемент з відносною атомною масою 192.

5. Найкоротший особовий займенник.

 

Записали всі відгадані слова у вертикальний стовпчик. Перші літери складуть перше слово у посланні.   (Хімія)

 Станція «Пазл».

Скласти пазл і дізнатись, хто ж був автором послання.

(Д.І.Менделєєв)

Фінішне завдання: Складіть текст послання, вкажіть автора цього вислову.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар