неділя, 12 квітня 2020 р.

Підсумкова контрольна робота 11 клас


11 клас   Контрольна робота  № 2.  (рівень стандарту)
Тема 4: Неорганічні речовини і їхні властивості
Варіант 1
1. При взаємодії алюміній хлориду з натрій гідроксидом випав осад, що розчинився в надлишку лугу з утворенням сполуки, формула якої :
А. Al(OH)CL2        Б. NaAlO2           B. Na3[Al(OH)6]             Г. Al(OH)3
2.Укажіть продукти термічного розкладу ферум (III) гідроксиду:
A. FeO і H2O                  Б. FeO і H2O2             В. Fe2O3 і H2             Г. Fe2O3 і H2O
3. Укажіть формулу піриту:
A. FeSO4       Б. FeS            В. FeS2           Г. Fe СO3
4.Позначте  назву металу, який не вступає у хімічну взаємодію з концентрованою нітратною кислотою:
А) залізо              Б) срібло            В)кальцій             Г) цинк
5. Сульфатна кислота реагує з
1) киснем       2) цинком          3) натрій карбонатом         4) карбон (IV) оксидом
Варіанти відповіді: А 1,3; Б 1,4; В 2,3; Г 2,4.
6. Формули йонів, що зумовлюють постійну твердість води, наведено в рядку:
А.Ca2+, Mg2+, HCO3-      Б. Na+, K+, HCO3-    В. Ca2+, Mg2+, SO42-      Г. Na+, К+, SO42-
7. У якому випадку метал реагує із сіллю у водному розчині?
А. Cu і Zn SO4        В. Cu і NіSO4     Б .  Zn і Mg Cl2        Г. Zn і Sn Cl2
8.Виберіть неметал, який використовують у вільному і зв’язаному станах у виробництві сірників, порoху, гуми:
а) фосфор        в) сірка           б) вуглець     г) кремній
9. Встановіть відповідність назв формулам речовинам
Тривіальна назва:                                  Формула:
1)                 Крейда                                         а) Mg CO3
2)               Поташ                                          б) NaHCO3
3)              Сода питна                                  в) Na2HCO3
4)          Сода кальцинована                     г)СaCO3
5)          Розчинне скло                             д)K2 CO3
                                                                                  e) Na2SiO3
10. Установіть відповідність між хімічним процесом та типом хімічної реакції:
        Хімічний процес                             Тип хімічної реакції
1.алюмотермія                                        А. заміщення
2.прожарювання вапняку                        Б. обміну
3.горіння вугілля                                     В. нейтралізації
4.якісна реакція на сульфат-аніони        Г. розкладу
в розчині                                                   Д. сполучення
11. Складіть молекулярні рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення за схемою:
Сульфатна кислота ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­— сульфур (IV) оксид) — натрій гідрогенсульфіт — натрій сульфіт— натрій сульфат
12.Крізь вапняну воду, що містить кальцій гідроксид масою 14,8 г, пропустили карбон (IV) оксид об’ємом 6,72 л(н.у.). Обчисліть масу (г) середньої солі, що утворилася внаслідок цього.
Варіант 2
1. При взаємодії ферум (II) хлориду з калій  гідроксидом випав зелений осад, який на повітрі стає бурим. Вказати формулу бурого осаду :
А. Fe Cl3     Б. Fe (OH)2     B. Fe2O3      Г. Fe (OH)3
2. Вкажіть продукти термічного розкладу ферум (II) гідроксиду:
A. FeO і H2O      Б. FeO і H2O2     В. Fe2O3 і H2        Г. Fe2O3 і H2O
3. Укажіть формулу гематиту:
A. Fe2 O3 · n H2O          Б. FeO                  В. Fe2 O3                    Г. Fe3 O4
4. Позначте назву металу, який не вступає у хімічну взаємодію з концентрованою  сульфатною кислотою:
А) цинк                 Б) залізо                В)срібло              Г) магній
5. Нітратна реагує з:
А.магній карбонатом                                Варіанти відповіді:
Б. карбон (IV) оксидом                             А. 3,4                       В.2,3
В.магній гідроксидом                               Б.1,4                         Г.1,3
Г.силіцій (IV) оксидом
6. Формули йонів, що зумовлюють тимчасову твердість води, наведено в рядку:
А. Nа+, K+, HCO3-     Б. Cа2+, Mg2+, SO42-      В.Cа2+, Mg2+, HCO3-      Г.Nа+, К+, SO42-
7. У якому випадку метал реагує із сіллю у водному розчині?
А. Fe  і ZnSO4          Б.Cu і Fe SO4            В. Fe  і CuSO4           Г. Fe  і MgCl2       
8.Виберіть неметал, другий за ступенем поширення у земній корі, який застосовують у сонячних батарейках, комп’ютерних чіпах та ін.:
а) вуглець               в) кремній                  б) сірка              г) фосфор
9. Встановіть відповідність назв формулам речовим
Тривіальна назва:                                  Формула:
1)     Крейда                                         а) Cа (OH)2
2)     Гашене вапно                             б) CaO
3)     Гіпс                                              в) CаSO4 · ½  H2O
4)     Алебастр                                       г) CаSO4 · 2 H2O
5)     Негашене вапно                          д) Ca CO3
                                                                                e) MgCO3  · Ca CO3
10. Установіть відповідність між хімічним процесом та типом хімічної реакції:
        Хімічний процес                             Тип хімічної реакції
1. взаємодія міді з концентрованою       А. заміщення
сульфатною кислотою
2. горіння сірки в кисні                           Б. обміну
3.прожарювання                                       В. нейтралізації
4.якісна реакція на хлорид-аніони         Г. розкладу
в розчині                                                   Д. сполучення
11. Складіть молекулярні рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення за схемою:
Нітратна кислота ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­— купрум( II)   нітрат— нітратна кислота—аргентум (I) нітрат— аргентум (I) хлорид.
12.Крізь вапняну воду, що містить кальцій гідроксид масою 14,8 г, пропустили карбон (IV) оксид кількістю речовини 0,25 моль. Обчисліть масу (г) середньої солі, що утворилася внаслідок цього.

Немає коментарів:

Дописати коментар