неділя, 12 квітня 2020 р.

8 клас Підсумкова контрольна робота


8 клас.    КОНТРОЛЬНА  робота № 2  
Варіант  1
1. Речовини, що  складаються з атомів Гідрогену та кислотного  залишку, називають:
А кислотними оксидами ;        Б кислотами ;    В основами   Гсолями.                              
2 . Позначте  назву  речовини формула  якої   P2O5:
А Фосфор  ;  Б  ортофосфатна кислота ;  В фосфор (ІІІ )оксид ;    Г фосфор( v )оксид.
3. Позначте ряд, що утворений лише з формул солей:
А NaCl,  KCl,  KOH ;    Б HCl  ,    HNO3 , Ag2O ;          B  MgSO4  ,  K2S , AlCl3 ;           Г  KOH, NaCl,  HCl  .
4. Позначте речовину, з якою не взаємодіє хлоридна кислота:
А  Fe    ;     Б FeO  ;   В CuO  ;   Г Cu.
5 . Із  наведених оксидів основними є:
А  Li2O  ;    Б  ZnO   ;             B BaO ;     Г  P2O5.
6. Позначте суму коефіцієнтів у рівнянні реакції , схема якого : H2S + O2 = SO2 + H2O.
А 4;   Б 5 ;   В 6;   Г 9.
7. Установіть генетичний ланцюжок добування сульфатної кислоти поставивши цифри  від 1 до 4:
А  SO3   ;   Б  H2S ;    В H2SO4 ;   Г  SO2 .
8. Установіть відповідність між формулами кислот та кислотних  оксидів:
 А HNO3  ;           1 N2O3;
Б    H2SO4 ;          2N2O5;
В   H2SO3   ;        3SO2;
                             4SO3.
9. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій :
А Mg + HCl  ;                          1   MgCl2 +H2O;
Б Mg O + HCl  ;                       2  MgO+ H2O;
В;  Mg + O2→ ;                           3  MgO;
Г;  Mg(OH)2→  ;                          4  MgCl2 + H2;
                                                     5   MgCl2.
10  З  якими  з  наведених  речовин реагує  купрум  (ІІ)  оксид?
А Нітратна  кислота ;  Б натрій  гідроксид; В ферум (ІІ )оксид;   Г вода;   Д сульфатна кислота. Складіть  рівняння  реакцій.
11.Який  об’єм карбон( Іv )оксиду  виділиться,  якщо на  20 г кальцій карбонату подіяли  хлоридною  кислотою?
12.Скадіть  рівняння реакцій  за  допомогою яких можна  здійснити такі  перетворення:
Al     Al2O3      Al2 (so4)3   Al(OH)3     AlCl3.
Варіант  2
1. Оксидами  називають:
А прості речовини , що містять  атоми Оксигену;
Б бінарні  сполуки, до складу яких входять атоми  Оксигену;
В складні речовини , які  містять  атоми  Оксигену , Гідрогену  та  інших  хімічних  елементів.
2. Позначте назву   речовини формула якої  CuSO4:
A купрум( ІІ) гідроксид ;  Б купрум( ІІ )сульфат;     В купрум ( ІІ) оксид   ; Г  купрум( ІІ ) сульфіт.
3 .Позначте ряд,  що  утворений лише  з  формул   основ:
А NaCL ,  HCl,  KOH;       Б  HCl , HNO3,  H2CO3;         В   MgSO4 , K2S,  AlCl3 ;      Г  KOH ,NaOH ,Ca(OH)2.  
4. Позначте речовину,з якою взаємодіє натрій гідроксид:
А Mg;     Б MgO;  В CaO ;  Г  H3PO4.
5.Із наведених речовин виберіть формули кислот і назвіть їх:
А H2S;  БSiO2;   В H2SiO3;    Г K2S.
6.Позначте суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якого: H2SO4+ Al(OH)3 =Al2(SO4)3+Н2О.
А 4;    Б 5;    В 8;    Г12.
7. Установіть генетичний ланцюжок добування солі ,  поставивши поряд  цифри від 1 до 4:
А P;      Б Na3PO4;     В P2O5 ;   Г H3PO4.
8.Установіть відповідність між формулами основ і основних( амфотерних )оксидів:
1    Fe(OH)2 ;                    А  Cu2O;
2    Cu(OH)2  ;                   Б   CuO;
3  Cu     OH  ;                    В   Fe2О3;
                                                              Г    Fe O.;
9 Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:
А Ca+ HCl→;                    1 CaCl2+ H2O;
Б CaO+  HCl→;                 2 CaO+CO2;
В Ca+O2;                            3 CaO;
Г CaCO3;                             4CaCl2+H2;
                                            5CaCl2.
10. З   якими  з  наведених  речовин  буде  реагувати  калій  гідроксид?
А  Купрум  ІІ оксид  ;     Б   ферум ІІІ хлорид ;   В   барію гідроксид ;  Г вода;  Д сульфатна кислота.    Складіть  рівняння  реакцій.
11.С кладіть  рівняння  для  здійснення  таких  перетворень:
Р      Р2О5       Н3РО4 →     Na3РО4         Са3 (РО4)2.
12.Натрій карбонат  масою 2,12 г  прореагував  з  магній  хлоридом, що  знаходився в  розчині.  Визначте  масу  осаду, що  утворився.


Немає коментарів:

Дописати коментар